TZ EK: Celní unie: V roce 2018 celníci v EU zadrželi padělané a potenciálně nebezpečné zboží v hodnotě téměř 740 milionů eur

Publikováno: 30. 9. 2019

Brusel 19. září 2019 - Podle nových údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise, se v roce 2018 zvýšil počet případů, kdy bylo při dovozu do EU zachyceno padělané zboží. Souvisí to s velkým množstvím malých balíčků zasílaných kurýrními službami či poštou. Počet zabavených zásilek vzrostl z 57 433 v roce 2017 na 69 354 v roce 2018, přestože celkové množství zadržených předmětů se ve srovnání s předchozími lety snížilo. V roce 2018 celníci zajistili téměř 27 milionů kusů zboží, které porušovalo práva duševního vlastnictví. Jeho prodejní hodnota činila téměř 740 milionů eur.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „Celníkům v EU se daří dohledávat a zabavovat padělané zboží, které je pro spotřebitele často nebezpečné. Jejich práci přitom ztěžuje rostoucí počet drobných zásilek, které do EU míří z internetových obchodů. Mezi naše priority patří také ochrana integrity jednotného trhu a celní unie a účinné prosazování práv duševního vlastnictví v mezinárodním dodavatelském řetězci. Boj proti padělání a pirátství je třeba dále zintenzivňovat.

Hlavní kategorií zadrženého zboží byly cigarety, které tvořily 15 % celkového objemu. Dále následovaly hračky (14 %), obalový materiál (9 %), štítky, etikety a nálepky (9 %) a oblečení (8 %). Běžné předměty denní potřeby, jako jsou hygienické potřeby a kosmetika, léky, hračky a elektrické spotřebiče pro domácnost, představovaly téměř 37 % celkového počtu zadržených výrobků.

Hlavní zemí původu zboží, které porušovalo práva duševního vlastnictví, byla i nadále Čína. Nejvíce padělků alkoholických nápojů pocházelo ze Severní Makedonie. Turecko bylo hlavním zdrojem ostatních nápojů, parfémů a kosmetických přípravků. Evropští celníci zachytili vysoký počet padělaných hodinek, mobilních telefonů a příslušenství, inkoustových kazet a tonerů, CD/DVD a štítků, etiket a nálepek z Hongkongu. Počítačové vybavení putovalo do EU především z Indie, cigarety z Kambodže a obaly z Bosny a Hercegoviny.

Souvislosti

V uplynulých 50 letech se celní unie stala základním stavebním kamenem našeho jednotného trhu. Ochraňuje hranice EU a chrání občany před zakázaným a nebezpečným zbožím, jako jsou zbraně, drogy a padělky.

Od roku 2000 vydává Komise každoročně zprávu o celních opatřeních k vymáhání práv duševního vlastnictví, přičemž vychází z údajů, které jí sdělují celní úřady členských států.

Tato data obsahují cenné informace, z nichž vycházejí analýzy porušování práv duševního vlastnictví a na jejichž základě další orgány, například Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a OECD, mapují ekonomické údaje a nejčastější trasy padělaného zboží.

V listopadu 2017 přijala Komise komplexní balíček opatření, jejichž cílem je dále zlepšit uplatňování a vymáhání práv duševního vlastnictví a zvýšit úsilí v boji proti padělání a pirátství. V roce 2018 pak následoval nový akční plán EU v celní oblasti pro boj proti porušování práv duševního vlastnictví v období 2018–2022, který nyní přijala Rada.

Středisko Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dnes zveřejnilo další doplňující zprávu nazvanou „Zpráva o vymáhání práv duševního vlastnictví v EU: výsledky na hranicích EU a v členských státech za období 2013–2017“. Tato zpráva, která rovněž vychází z údajů GŘ TAXUD, přidává ke zprávě o vývoji situace ohledně zboží zadrženého na hranicích za poslední roky ještě údaje o zboží zadrženém vnitrostátními donucovacími orgány na vnitřním trhu.

dřívější studie dále vyplynulo, že přímé ztráty tržeb podniků v EU způsobené prodejem padělaného zboží činí 56 miliard eur ročně, což odpovídá téměř 468 000 ztracených pracovních míst. Po zahrnutí vedlejších účinků na jiná odvětví dosahují celkové ztráty tržeb 92 miliard eur.

Další informace

Celá zpráva je k dispozici zde.

Informativní přehled je k dispozici zde.

Zpráva orgánu EUIPO o vymáhání práv duševního vlastnictví v EU: výsledky na hranicích EU a v členských státech za období 2013–2017 je k dispozici zde.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard