TZ EK: Automobilový průmysl: v Evropě začínají platit nová pravidla pro ekologičtější a bezpečnější vozidla

Publikováno: 31. 8. 2020

31. srpen 2020, Brusel - Zítra začíná platit nařízení EU o schvalování motorových vozidel a o dozoru nad trhem s nimi. Nové nařízení přijaté v květnu 2018 podstatně mění a zpřísňuje předchozí systém schvalování typu a dozoru nad trhem. Zlepšuje kvalitu a nezávislost schvalování typu a zkoušení vozidel, zvyšuje četnost kontrol automobilů, které již na trhu EU jsou, a posiluje celkový systém tím, že zavádí větší evropský dohled.

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl: „Evropané právem očekávají, že budou moci jezdit v co nejekologičtějších a nejbezpečnějších automobilech. K tomu jsou zapotřebí přísné kontroly automobilů uváděných na trh a pohybujících se na silnicích. Také je třeba, aby se dodržování pravidel skutečně prosazovalo a kontrolovalo i na evropské úrovni: proto bude Komise od nynějška moci provádět kontroly vozidel, iniciovat jejich stažení z oběhu v celé EU a ukládat pokuty za porušení pravidel až do výše 30 000 eur za automobil. Tyto reformy doplňují naši práci v oblasti ekologičtější a bezpečnější mobility, která v náročném kontextu krize vyžaduje ještě více investic do infrastruktury a inovací orientovaných na budoucnost. Naše snahy o obnovení důvěry spotřebitelů, posílení jednotného trhu a podporu dlouhodobé životaschopnosti a celosvětové konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu jsou neoddělitelně propojeny.“

Mezi klíčové prvky nových pravidel EU patří:

  • Nezávislost a kvalita zkoušek před uvedením vozidla na trh: Aby mohly technické zkušebny, které provádí zkoušky a kontroly nových modelů automobilů, získat akreditaci od členských států nebo si ji udržet, musí projít nezávislým auditem podle přísných kritérií. Vnitrostátní orgány odpovědné za schvalování typu se nyní budou navzájem hodnotit, aby se zajistilo, že příslušná pravidla budou prováděna a důsledně uplatňována v celé EU.
  • Kontroly automobilů, které již na trhu jsou: Nový rámec rovněž zlepšuje kontroly vozidel, která jsou již na trhu a nabízejí je prodejci. Od nynějška jsou členské státy povinny pravidelně zkontrolovat alespoň určitý počet vozidel. Mohou také na svém území přijmout ochranná opatření proti nevyhovujícím vozidlům, aniž by musely čekat, jak rozhodne orgán, který schválení typu udělil.
  • Evropský dohled: Také Komise nyní může provádět u vozidel kontroly shody a dodržování pravidel, a to v laboratořích i na silnici. Pokud výrobci poruší právní předpisy týkající se schvalování typu (např. montují do vozidel zařízení, která zkreslují výsledky zkoušek, nebo vydávají nepravdivá prohlášení), může Komise nařídit stažení vozidel z oběhu v celé EU a uložit takovým výrobcům sankci až do výše 30 000 eur za automobil. Dosud mohly taková opatření ukládat pouze vnitrostátní orgány, které schválily daný typ vozidla.

Výrobci automobilů, schvalovací orgány a další zúčastněné strany usilovně pracují na zavádění nových pravidel a přizpůsobení se přísnějším požadavkům již od samotného přijetí nařízení v roce 2018.

Komise poskytla dodatečné prostředky Společnému výzkumnému středisku (JRC), aby mohlo převzít tuto novou úlohu dozoru nad trhem. Zafinancovala tak nezbytný další personál, provozní náklady a výstavbu dvou nových laboratoří. Dvě nové špičkové laboratoře má JRC k dispozici k provádění kontrol.

SOUVISLOSTI

Schvalování typu je postup, kterým se potvrzuje, že vozidlo splňuje všechny požadavky, aby mohlo být uvedeno na trh, a kterým se přísně kontroluje, zda výrobci trvale dodržují právní předpisy EU, včetně mezních hodnot emisí stanovených ve zvláštním nařízení.

Nová pravidla pro schvalování typu navrhla Komise v roce 2016 v návaznosti na skandál „Dieselgate“ a v roce 2018 je přijaly Evropský parlament a Rada.

Tato reforma je součástí širší činnosti Komise zaměřené na dosažení ekologického, udržitelného a konkurenceschopného automobilového odvětví, jak je stanoveno ve sdělení Komise „Evropa v pohybu“. Iniciativy Komise zahrnují normy pro kvalitu ovzduší a emise CO2, zlepšení emisních zkoušek automobilů nebo podporu na výrobu alternativních paliv a baterií a ochranu konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Další informace

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Otázky a odpovědi o nových pravidlech EU pro schvalování typu pro bezpečnější a ekologičtější vozidla

 

Více ZDE.

 

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV