TZ EK: Antimonopolní politika: Komise zahájila odvětvové šetření spotřebitelského internetu věcí

Publikováno: 16. 7. 2020

16. 7. 2020, Brusel - Evropská komise dnes zahájila antimonopolní šetření odvětví internetu věcí, pokud jde o spotřebitelské výrobky a služby v Evropské unii.

Šetření se bude zabývat výrobky a službami, jež jsou připojeny k síti a které lze ovládat na dálku, například prostřednictvím hlasového asistenta nebo mobilního zařízení. Mezi takové výrobky patří například chytré domácí spotřebiče či nositelná zařízení. Poznatky o trhu, jež Komise prostřednictvím šetření získá, jí pomohou v prosazování pravidel hospodářské soutěže v tomto odvětví.

Výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „Očekává se, že míra využívání spotřebitelského internetu věcí v příštích letech významně naroste a internet věcí se v každodenním životě evropských spotřebitelů stane samozřejmostí. Představte si, že máte chytrou ledničku, která vám připraví nákupní seznam, vy si jej zobrazíte na svém chytrém zařízení a z obchodu objednáte potraviny s dodávkou až ke dveřím, jež se vyslovením jediného slova automaticky odemknou. Možnosti se zdají být nekonečné. Jelikož však klíčem k úspěchu v tomto odvětví je podle všeho přístup k velkému množství uživatelských dat, musíme zajistit, aby účastníci trhu nevyužívali kontroly, kterou nad těmito daty mají, aby narušili hospodářskou soutěž nebo jinak znemožnili přístup konkurentů na trh. Zahájené šetření nám pomůže lépe porozumět povaze a pravděpodobným účinkům možných problémů v oblasti hospodářské soutěže v tomto odvětví.“

Ačkoli se vývoj odvětví internetu věcí v oblasti spotřebitelských výrobků a služeb v Evropské unii nachází teprve v relativně rané fázi, existují náznaky, že by některé obchodní praktiky mohly strukturálně narušit hospodářskou soutěž. Zdá se, že problémem by mohlo být zejména omezení přístupu k datům a omezení interoperability a také určité formy vlastního upřednostňování a praktik spojených s používáním autorsky chráněných norem. Ekosystémy internetu věcí se často vyznačují silnými síťovými účinky a úsporami z rozsahu, což by mohlo vést k rychlému vzniku dominantních digitálních ekosystémů a „strážců“ a mohlo by představovat riziko narušení rovnováhy.

Komise proto prostřednictvím odvětvového šetření shromáždí informace o trhu, aby lépe porozuměla tomu, jakou povahu a účinky mají tyto potenciální problémy v oblasti hospodářské soutěže a nakolik je běžný jejich výskyt, a aby je posoudila s ohledem na antimonopolní pravidla EU.

Šetření se bude týkat výrobků, jako jsou nositelná zařízení (např. chytré hodinky nebo fitness náramky) a propojená spotřebitelská zařízení používaná v kontextu inteligentní domácnosti, např. ledničky, pračky, chytré televizory, chytré reproduktory a osvětlení. Kromě toho umožní shromáždit informace o službách dostupných prostřednictvím chytrých zařízení, jako jsou služby streamingu hudby a videí, a o hlasových asistentech používaných pro přístup k těmto službám.

Pokud by Komise při analýze výsledků zjistila konkrétní případy možného narušení hospodářské soutěže, mohla by začít jednotlivé případy vyšetřovat v zájmu zajištění souladu s předpisy EU týkajícími se restriktivních obchodních praktik a zneužití dominantního postavení na trhu (články 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Šetření doplňuje další opatření přijatá v rámci digitální strategie Komise, zejména regulační iniciativy týkající se umělé inteligence, dat a digitálních platforem.

Další kroky

V nadcházejících týdnech zašle Komise řadě subjektů, jež působí v celé EU v odvětví internetu věcí se zaměřením na spotřebitelské výrobky a služby, žádosti o informace. Mezi dotčené společnosti mohou patřit například výrobci chytrých zařízení, vývojáři softwaru a poskytovatelé souvisejících služeb. Podle antimonopolních pravidel EU může Komise od společností a obchodních sdružení požadovat, aby v rámci odvětvového šetření poskytly informace, dokumenty nebo prohlášení.

Komise očekává, že předběžnou zprávu o odpovědích získaných v rámci konzultace zveřejní na jaře roku 2021. Závěrečná zpráva bude následovat v létě 2022.

Další informace naleznete na internetových stránkách odvětvového šetření.

Toto odvětvové šetření následuje po několika jiných antimonopolních šetřeních, jež byla v uplynulých letech provedena v odvětvích, jako jsou finanční služby, energetika, léčiva či elektronický obchod. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž věnovaných odvětvovým šetřením.

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV