TZ EK: Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství: více než 100 signatářů se zavázalo používat do roku 2025 v nových výrobcích deset milionů tun recyklovaných plastů

Publikováno: 30. 9. 2019

Brusel 20. září 2019 - Více než 100 veřejných a soukromých partnerů z celého hodnotového řetězce plastů dnes podepsalo prohlášení Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství, která propaguje dobrovolná opatření pro dobře fungující trh EU s recyklovanými plasty.

Prohlášení uvádí, jakým způsobem aliance dosáhne do roku 2025 cíle používat při výrobě nových výrobků v Evropě každoročně deset milionů tun recyklovaných plastů. Tento cíl stanovila Evropská komise v roce 2018 ve své strategii pro plasty jako součást svého úsilí o intenzivnější recyklaci plastů v Evropě.

Frans Timmermans, první místopředseda Komise odpovědný za udržitelný rozvoj, uvedl: „Jsem rád, že se výrobní odvětví zavázalo přehodnotit způsob výroby a používání plastů. Díky účinné recyklaci plastů vyčistíme planetu a podpoříme boj proti změně klimatu tím, že ve výrobním cyklu nahradíme fosilní paliva plastovým odpadem.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka odpovědná za vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu uvedla: „Máme příležitost učinit z našeho průmyslu světového lídra v recyklovaných plastech. Měli bychom ji plně využít, abychom tak chránili životní prostředí, vytvářeli nová pracovní místa v tomto odvětví a zůstali konkurenceschopní.“

Prohlášení, které podepsaly malé a střední podniky, velké společnosti, obchodní sdružení, tvůrci norem, výzkumné organizace a místní a celostátní orgány, se zavazuje dosáhnout cíle deseti milionů tun a vyzývá k přechodu na nulové odpady z plastů v přírodě a nulové skládkování. Pro dosažení tohoto cíle vymezuje konkrétní opatření, mimo jiné:

 • zlepšit design plastových výrobků, aby se zvýšila jejich recyklovatelnost a aby obsahovaly více recyklovaných plastů,
 • odhalit nevyužitý potenciál pro intenzivnější sběr, třídění a recyklaci plastového odpadu v celé EU, jakož i mezery v investicích,
 • vytvořit agendu v oblasti výzkumu a vývoje pro plasty v oběhovém hospodářství,
 • zavést transparentní a spolehlivý monitorovací systém ke sledování všech toků plastového odpadu v EU.

Další kroky

Prohlášení aliance zůstane otevřené k podpisu na internetových stránkách Komise, aby se k němu mohlo postupně připojit více signatářů, zejména pak veřejné orgány z celé Evropy.

Obchodní sdružení a společnosti se rovněž vyzývají, aby se dobrovolně zavázaly k tomu, že budou používat nebo vyrábět více recyklovaných plastů, pokud tak dosud neučinily. Zúčastněné strany si mohou další informace vyžádat na adrese: GROW-ENV-RPLASTICS-PLEDGE@ec.europa.eu

Souvislosti

Potenciál pro recyklaci plastového odpadu je v EU stále z velké části nevyužitý, zejména ve srovnání s jinými materiály, jako je papír, sklo nebo kovy. Z více než 27 milionů tun plastového odpadu, který se v Evropě každoročně shromáždí, putuje do recyklačních zařízení méně než jedna třetina. V důsledku toho byly v roce 2016 v Evropě prodány méně než čtyři miliony tun recyklovaných plastů, což představuje sotva 8 % trhu EU s plasty. Schválením cíle EU ve výši deseti milionů tun recyklovaných plastů prodávaných v EU do roku 2025 se Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství zavazuje navýšit objem trhu EU s recyklovanými plasty o více než 150 %. 

Evropská komise oznámila zahájení činnosti Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství dne 11. prosince 2018. Tomu předcházelo předběžné posouzení dobrovolných závazků odvětví spočívajících ve snaze o větší množství recyklovaných plastů. Ukázalo se, že závazky dodavatelů recyklovaných plastů jsou dostatečné k tomu, aby byl do roku 2025 dosažen a dokonce překročen cíl EU, jímž je deset milionů tun recyklovaných plastů používaných v Evropě. Závazky od uživatelů recyklovaných plastů (jako jsou zpracovatelé a výrobci plastů) však nebyly dostatečné a bylo nezbytné zajistit překlenutí rozdílu mezi nabídkou a poptávkou.

První zasedání Aliance pro plasty v oběhovém hospodářství se konalo dne 5. února 2019 během Evropských dnů průmyslu. Účastníci se dohodli na spolupráci v hodnotovém řetězci plastů, aby dosáhli cíle, že se do roku 2025 bude v EU ve výrobcích používat deset milionů tun recyklovaných plastů. Dohodli se, že budou přednostně pracovat na pěti tématech:

 1. sběr a třídění plastového odpadu;
 2. design výrobků pro recyklovatelnost;
 3. obsah recyklovaných plastů ve výrobcích;
 4. výzkum a vývoj a investice, včetně chemické recyklace, a
 5. monitorování recyklovaných plastů v EU.

Okamžitě byly zřízeny pracovní skupiny, které pracují na konkrétních řešeních a které se během jara roku 2019 setkaly, aby navrhly prohlášení, které se dnes podepisuje.

Další informace

Strategie EU pro plasty: tisková zpráva, informační přehledy a memo

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard