TZ EK: 21. listopadu 2019 začne platit obchodní dohoda mezi EU a Singapurem

Publikováno: 11. 11. 2019

Brusel 8. listopadu 2019 - Členské státy EU dnes schválily obchodní dohodu mezi EU a Singapurem, která tak začne platit již 21. listopadu.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „Jde o první dvoustrannou obchodní dohodu mezi Evropskou unií a zemí jihovýchodní Asie a o základní kámen užší spolupráce mezi Evropou a jedním z nejdynamičtějších regionů na světě. Dohoda je výsledkem snahy této Komise o vybudování sítě partnerů, kteří jsou odhodláni zasazovat se o otevřený, spravedlivý obchod založený na pravidlech. Od té doby, co jsem se ujal v roce 2014 úřadu, přispěl obchod ke vzniku 5 milionů nových pracovních míst v EU, a tak má nyní zaměstnání související s obchodem 36 milionů lidí. Tato čísla, spolu s 35% podílem obchodu na HDP EU, ukazují, jak zásadní je význam obchodu pro prosperitu Evropy.“

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Naše obchodní dohoda se Singapurem představuje další důkaz o našem úsilí o spravedlivý obchod založený na pravidlech. Budou z ní mít prospěch pracovníci, zemědělci i podniky všech velikostí jak v EU, tak v Singapuru. Dohoda rovněž obsahuje přísná ustanovení o ochraně lidských a pracovních práv a životního prostředí. Dohromady s touto dohodou uzavřela EU za posledních pět let 16 obchodních dohod. Celkový počet pak činí 42 obchodních dohod se 73 partnery, což představuje třetinu celkového obchodu EU. Jedná se o největší takovou síť na světě.“

Singapur je zdaleka největším obchodním partnerem EU v regionu jihovýchodní Asie. Celkový dvoustranný obchod zbožím dosahuje hodnoty více než 53 miliard eur, v případě obchodu službami je to 51 miliard eur. V Singapuru se usadilo více než 10 000 společností z EU, které využívají tuto zemi jako základnu pro obchodování s celým tichomořským regionem. Singapur je také největším příjemcem evropských investic v Asii, přičemž v posledních letech vykazují investice mezi EU a Singapurem rychlý nárůst: v roce 2017 dosáhl celkový objem dvoustranných investic 344 miliard eur.

Podle obchodní dohody odstraní Singapur všechna zbývající cla uvalená na výrobky z EU. Dohoda přináší rovněž nové příležitosti poskytovatelům služeb z EU v odvětvích, jako jsou například telekomunikace, služby v oblasti životního prostředí, inženýrské služby, výpočetní technika a námořní doprava, a zvýší také předvídatelnost podnikatelského prostředí. Zajistí rovněž právní ochranu 138* tradičních evropských potravin a nápojů, známých jako zeměpisná označení. Singapur již je pro tyto evropské speciality třetím největším odbytištěm. Singapur také souhlasil s tím, že v klíčových odvětvích odstraní i necelní překážky obchodu. Uzná například unijní bezpečnostní testy automobilů a mnohých elektronických přístrojů nebo bude akceptovat označení, která společnosti z EU používají pro textilní výrobky.

EU a Singapur rovněž uzavřely dohodu o ochraně investic, která může vstoupit v platnost poté, co ji v souladu se svými vnitrostátními postupy ratifikují všechny členské státy EU.

*Aktualizováno 08.11. 2019

Další informace

ZPRÁVA: Klíčové prvky dohody o obchodu a dohody o investicích mezi EU a Singapurem

Tematické přehledy

Mapa podniků z EU, které obchodují se Singapurem

Dopad dohody na jednotlivé členské státy: Belgie, Bulharsko, Česko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko

Příběhy vývozců

Znění obchodní dohody a dohody o investicích

Více informací o dohodách mezi EU a Singapurem

Internetové stránky delegace EU v Singapuru

Vztahy mezi EU a ASEAN

 

Czechia

 

What kind of products does Czechia export to Singapore?

Companies across Czechia export goods and services to Singapore.

Czechia.jpg

 

Exports and Imports

Czechia and Singapore already have a close trading relationship. The EU-Singapore trade agreement will give it a big boost.

20th Singapore is Czechia's 20th biggest trade partner outside the EU.

€278 m The value of Czech exports to Singapore.

€408 m The value of Czech imports from Singapore.

 

EU trade agreements benefit companies and communities

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard