TZ EK: 200 milionů eur na propagaci evropských zemědělsko-potravinářských produktů v EU i mimo ni

Publikováno: 19. 11. 2019

19. listopad 2019 - Evropská komise vyčlení v roce 2020 na financování propagačních akcí na zemědělsko-potravinářské produkty EU doma i v zahraničí 200,9 milionu eur.

Pracovní program propagační politiky na rok 2020, který Komise přijala, vytyčuje hlavní priority pro podporu. Politika EU v oblasti propagace zemědělsko-potravinářských produktů má pomoci tomuto odvětví využít rostoucího a stále dynamičtějšího celosvětového zemědělsko-potravinářského trhu, zvýšit povědomí o režimech jakosti včetně ekologických produktů a pomoci výrobcům v případě, že budou čelit narušení trhu.

Komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan k tomu uvedl: „Pokud jde o zemědělsko-potravinářské produkty, nemá pověst Evropy ve světě obdoby. EU není největším světovým vývozcem zemědělsko-potravinářských produktů náhodou. Naše propagační politika se stále větším rozpočtem podporuje výrobce v EU tím, že s jejich výrobky seznamuje spotřebitele v EU i za jejími hranicemi. Zároveň jim však také pomáhá vyrovnávat se s obtížemi na trhu, neboť zvyšuje informovanost o jejich produkci. Uzavřené obchodní dohody rovněž vytvářejí podmínky pro zvyšování jejich vývozu na prudce rostoucí trhy. Nedávné uzavření dvoustranné dohody o zeměpisných označeních mezi EU a Čínou je dalším příkladem úsilí Komise o vytváření příležitostí pro výrobce a vysoce kvalitní produkty z EU.“

V roce 2020 bude více než polovina rozpočtu (118 milionů eur) směřovat na kampaně zaměřené na trhy mimo EU, které mají potenciál vysokého růstu, jako je např. Kanada, Čína, Japonsko, Korea, Mexiko a Spojené státy. Mezi způsobilá odvětví patří odvětví mléka a mléčných výrobků, stolních oliv a olivového oleje a vín. Očekává se, že vybrané kampaně posílí konkurenceschopnost a spotřebu evropských zemědělsko-potravinářských produktů, zviditelní je a zvýší jejich podíl na trhu v těchto cílových zemích.

Kampaně budou také informovat spotřebitele z EU i ze světa o různých režimech jakosti a označeních EU, jako jsou např. zeměpisná označení nebo ekologické produkty. Cílem kampaní bude rovněž zdůraznit vysokou úroveň standardů bezpečnosti a kvality, jakož i rozmanitost a tradiční aspekty evropských zemědělsko-potravinářských produktů. V neposlední řadě se v EU pozornost zaměří na podporu zdravého stravování a v rámci vyvážené stravy na zvyšování spotřeby čerstvého ovoce a zeleniny.

Výzvy k předkládání návrhů pro připravované kampaně na rok 2020 budou zveřejněny v lednu 2020. Žádat o financování a předkládat své návrhy bude moci celá řada subjektů, od obchodních organizací přes organizace producentů až po zemědělsko-potravinářské skupiny zabývající se propagační činností.

Tzv. jednoduché programy může předložit jedna nebo více organizací ze stejné země EU; „složené“ programy mohou předložit alespoň dvě vnitrostátní organizace z alespoň dvou členských států nebo jedna či několik evropských organizací.

Pro rok 2020 bylo na jednoduché programy vyčleněno 100 milionů eur, zatímco na složené programy půjde 91,4 milionu eur.

Dalších 9,5 milionu eur bylo vyčleněno na vlastní iniciativy Komise. Patří k nim účast na veletrzích a komunikačních kampaních, jakož i diplomatické kroky, které podnikne evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova v doprovodu obchodní delegace. Tyto iniciativy navíc podpoří částka dalších 17,2 milionu eur, která je k dispozici ze složených propagačních programů z loňského roku. Jedná se o dodatečnou podporu sýrů a másla, olivového oleje a stolních oliv v náročném globálním tržním prostředí.

Další informace

Roční pracovní program 2020

Více informací o politice EU, pokud jde o propagaci zemědělských produktů

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard