TZ Deloitte: Začíná hlasování o dvanáctý Zákon roku. Na výběr je z pěti nominací

Publikováno: 1. 2. 2021

Praha, 1. února 2021 – Už podvanácté bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2020 organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v Česku. V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasování probíhá do 11. 4. 2021 a vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021.

Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Ta po dlouhé debatě vybrala do veřejného hlasování těchto pět nominovaných:

  • Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon bankovní identitě)
  • Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona technických požadavcích na výrobky)
  • Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce)
  • Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty – loss carryback (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)
  • Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona)

„Letošní ročník Zákona roku věnujeme environmentální regulaci, která získává existenční význam pro celá hospodářská odvětví. Probíhají přípravy eventů, kterými tuto zásadní oblast podnikatelské regulace veřejnosti přiblížíme. Jsem proto rád, že se v anketě mezi pěti nejlepšími legislativními počiny roku 2020 umístila i nominace v oblasti ochrany vod. Jednotný přístup většinové podnikatelské veřejnosti zásadně ovlivňuje vývoj další regulace. Diskuse a posilování konsensu o tom, jaká podnikatelská regulace je prospěšná, je proto nutným předpokladem pro dobré podnikatelské prostředí,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační radyZákon roku a partner Deloitte Legal.

„Je velmi pozitivní, že i rok poznamenaný pandemií Covidu-19 přinesl tolik kvalitních a pro podnikatele užitečných zákonů. Zejména směrem k byznysu je to signál, že ani krize nejsou překážkou přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit a zlepšit podnikání v České republice,“říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Letošní výběr nominovaných zákonů je opravdu velmi zajímavý, vysoce aktuální a v řadě případů ukazuje, jak je užitečná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem na poli legislativy. Počínaje zákonem o bankovní identitě, který přináší velmi praktickou možnost využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální státem uznané identifikace občanů, přes zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který je mimořádně aktuální s ohledem na hospodářskou situaci způsobenou Covidem 19, až po novelu vodního zákona, která si klade za cíl vytvořit systém preventivních a operativních opatření pro zajištění přístupu k vodě, která se stává nedostatkovou komoditou,“ dodává Robert Němec,místopředseda České advokátní komory.

„Zákon umožňující zpětné uplatnění ztráty splňuje všechny atributy, které má zákon roku mít. Jde o moderní, podnikatelsky orientované a ekonomicky logické řešení nejen současné nelehké situace, ale i jiných podobných situací typu požár, povodeň či ztráta trhu. Mohou je využít jak velcí tak i malí podnikatele. Jde o také kvalitní normu z hlediska legislativního. Při přípravě normy bylo vzorně komunikováno s odbornou veřejností a i díky tomu to výrazně zjednoduší a usnadní je zavedeni do praxe. Z dlouhodobého hlediska je její dopad do státního rozpočtu neutrální,“komentuje jednu z nominací Jiří Nesrovnal, člen PrezidiaKomory daňových poradců ČR.

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů, organizátora a na webu www.zakonroku.cz

Zdroj: Deloitte

Ke stažení

ZR_Tiskova_zprava A4.pdf PDF 20.04.2021 86.02 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV