TZ ČOI: Obchody (včetně potravin) musejí být ve dnech velikonočních svátků zavřené

Publikováno: 30. 3. 2021

Praha, 30. březen 2021 - Česká obchodní inspekce reaguje na četné dotazy ze strany spotřebitelů, podnikatelů i novinářů a vysvětluje, proč musejí být obchody s potravinami ve dnech velikonočních svátků zavřené. 

Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, zakazující prodej ve vybrané státní svátky, se sice ani letos o Velikonocích neuplatní (jednoduše řečeno „neplatí“), protože je nouzový stav, nicméně prodej v maloobchodě nebude možný z důvodu krizových opatření Vlády ČR. Ve dnech státních svátků navíc neplatí výjimky pro potraviny, drogerie, prodejny novin a časopisů a další provozovny.   Po oba státní svátky (Velký pátek 2. dubna 2021 a Velikonoční pondělí 5. dubna 2021) musejí být uzavřeny všechny provozovny s výjimkou čerpacích stanic, lékáren, prodejen na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, prodejen ve zdravotnických zařízeních a některých stravovacích služeb. 

info.png

Viz: Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí | Vláda ČR (vlada.cz)

 

Citace zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě:

 

ZÁKON 223/2016 Sb.,

o prodejní době v maloobchodě

  

§ 1

Prodejní doba v maloobchodě

 

(1) V maloobchodě je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích

 

a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,

b) Velikonoční pondělí,

c) 8. květen - Den vítězství,

d) 28. září - Den české státnosti,

e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,

f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a

g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

 

(2) V maloobchodě je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.

 

(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování

 

a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,

b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,

c) lékáren,

d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,

f) maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

 

 

§ 2

 

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

  

§ 3

 

Přestupky

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

 

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce5).

 

  

§ 4

 

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

 

 

Zdroj: ČOI

Ke stažení

TZ ČOI_2021-03-30-zakaz-prodeje-ve-stavu-nouze.pdf PDF 10.04.2021 217.77 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV