Týdenní přehled v institucích EU 20.3.-26.3. 2017

Publikováno: 20. 3. 2017

Níže naleznete přehled dění v evropských institucích v tomto týdnu.

  • V pondělí zasedá Euroskupina s programem rozpočtových plánů a v úterý na ni naváže zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci s následujícím programem: snížená sazba DPH pro elektronické publikace, mechanismus přenesení daňové povinnosti k DPH a Evropský semestr.
  • V pondělí společně zasednou Výbory pro vnitřní trh a ochranu pracovníků a Průmyslový výbor Evropského parlamentu na téma online platformy a jednotný digitální trh.
  • V Poslanecké sněmovně ČR se v úterý koná schůze Výboru pro evropské záležitosti. Na programu je mj. prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb.
  • Ve středu Evropská komise schválí: Strategie jednotného trhu: Posílení národních soutěžních úřadů ke schopnosti být efektivnějšími při vynucování práva; Unie kapitálových trhů: Akční plán pro retailové finanční služby.
  • V Zaměstnaneckém výboru Evropského parlamentu bude vedena ve čtvrtek diskuse s komisařkou Thyssenovou na téma vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Téma vysílání bude i na programu Právního výboru Evropského parlamentu v tentýž den.
  • Na sobotu připadá 60. výročí podpisu Římských smluv. Hlavy států a předsedové vlád EU se proto setkají v Římě, aby si výročí podpisu připomněli. Očekává se, že při této příležitosti přijmou prohlášení.

 

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV