Týdenní přehled v institucích 9.-15.10. 2017

Publikováno: 10. 10. 2017

Níže naleznete přehled dění v evropských institucích v tomto týdnu.

  • V pondělí bude Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu projednávat návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady s cílem rozšířit pravomoci vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž, aby mohly účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu.
  • V pondělí se bude Právní výbor Evropského parlamentu zabývat návrhem týkajícím se zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Stejnému tématu se bude v ten den věnovat také Sekce SOC EHSV.
  • Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu bude v úterý hlasovat o smlouvách o prodeji zboží online a jinými prostředky na dálku. Poslanci také povedou rozpravu na téma elektronický průkaz pro služby.
  • V úterý CEBRE pořádá v Brně semináře na téma Nové exportní příležitosti v Asii: Obchodní dohody EU-Vietnam a EU-Japonsko a Investiční plán pro Evropu: Jak se úspěšně zapojit?. V Brně se v ten den uskuteční tisková konference k 15. výročí od založení CEBRE.
  • Ve středu bude Evropská komise projednávat balíček Bankovní unie.
  • Ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP poslanci povedou ve středu rozpravu na téma duální kvalita potravin, nástroj pro poskytnutí informací o vnitřním trhu SMIT, jednotná digitální brána a regulované profese.
  • V Průmyslovém výboru EP ve středu proběhne výměna názorů s komisařkou pro digitální ekonomiku a společnost Mariy Gabrielovou o balíčku opatření pro kybernetickou bezpečnost a volném toku jiných než osobních údajů v rámci strukturovaného dialogu. Výbor se bude o den později zabývat problematikou vnitřního trhu s elektřinou a připravenost na rizika v sektoru elektřiny.

 

Týdenní přehled

Týdenní zpráva

Zdroj: EK

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV