Tržby: „Zlaté časy“ pro hoteliéry, restauratéry a hostinské nepomíjejí

Publikováno: 14. 7. 2017

V květnu stejně jako v dubnu sice dynamika tržeb v ubytovacích a stravovacích službách v ČR oproti březnovému vrcholu  velmi mírně polevila, zůstává však nadále v dvojciferná. Nominálně byly tržby v tomto odvětví o více než pětinu vyšší než v tutéž dobu loni, reálně o víc než desetinu.

Ubytování a stravování patří co do velikosti tržeb a hrubé přidané hodnoty mezi spíše menší odvětví české ekonomiky a výrazný podíl nezaujímá ani v samotném sektoru služeb. Podle posledních dat národních účtů za rok 2015 se toto odvětví podílelo na hrubé přidané hodnotě vytvořené v české ekonomice pouhými dvěma procenty a v její čisté podobě (po odečtení odpisů) pak ze 2,3 %.  Je to logické, porovnáme-li jeho aktivity například se zpracovatelským  průmyslem, který má obdobné proporce 27,8 % a 29,2 % anebo s odvětvím obchodu s podíly 14,8 % a 16,4 %.

Za prvních pět měsíců letošního roku však tržby v reálném vyjádření rostly v odvětví Ubytování a stravování rychleji než v jakémkoli jiném odvětví služeb v České republice. Tento rozdíl je opravdu markantní, srovnáme-li nárůsty tržeb za ubytování a stravování (reálně, ale zejména nominálně) s průměrným růstem tržeb v celém sektoru služeb v průběhu uvedeného období. Dvojciferné růsty objemu peněz, které v úhrnu stržili hoteliéři, restauratéři a hostinští  za pět měsíců letošního roku ve srovnání se stejným obdobím loni  (+12,7 % reálně, resp. o téměř čtvrtinu více v nominálním vyjádření, tj. +22,7 % y/y) ostře kontrastují s takto měřenou výkonností celého sektoru služeb v české ekonomice (+5,3 %, resp. +7,1 % y/y). A to přitom jsou služby celkově s takovouto dynamikou v letošním roce mimořádně výkonné – loni za stejnou dobu stouply totiž tržby za všechna odvětví služeb reálně o 1,6 % a nominálně o 1,8 % y/y (předloni +2,9 %, resp. +2,3 % y/y).

Silnou růstovou dynamiku odvětví Ubytování a stravování táhne segment restaurací a pohostinstvích, jak je patrné z trendu počínajícím květnem loňského roku (graf 1). Vůbec nejvyšší meziroční přírůstek tržeb zde byl zaznamenán letos v březnu (graf 2), kdy  restauratéři a hostinští stržili meziročně víc dokonce o třetinu (+31,5 %!) a neuvažujme_li pohyb cen, pak o téměř pětinu (+18,7 % y/y ), jak je vidět z grafu 2. V dalších dvou měsících tato extrémně silná dynamika tržeb za stravování sice mírně klesla (v květnu +23,5 % y/y nominálně a +11,3 % y/y reálně), zůstává však stále nad vysoko nad trendem (graf 2). Stravovací segment je pro tržby celého odvětví určující (graf 3).

Kromě zesílené chuti českých domácností utrácet v těchto typech zařízení, zintezívnění cestovního ruchu a tedy útrat turistů přijíždějících do České republiky, sehrály v dynamizaci tržeb za stravování v letošním roce rovněž elektronická evidence tržeb (EET). I když v ubytovacím segmentu stouply tržby v nominálním vyjádření méně dramaticky než v segmentu stravování  (v květnu +17,1 % y/y), reálně byl s ním jejich přírůstek (+11,8 % y/y) prakticky totožný (v ubytovacích zařízeních dokonce o nepatrných 0,5 pb. vyšší).

Dynamika tržeb nepochybně narazí v budoucnu na vysokou srovnávací základnu, zřejmě už v prosinci. Podnikatelům v tomto oboru však již „plné kapsy“ zůstanou.

 

Graf 1: Vývoj tržeb v segmentu Ubytování a segmentu Stravování a pohostinství (reálně, meziroční index; trend podle šestiměsíčních klouzavých průměrů)

graf 1_vyvoj trzeb v segmentu Ubytovani.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Vývoj tržeb v segmentu stravování a pohostinství (meziroční indexy v reálném a nominálním vyjádření; trend nominálních tržeb podle regresní přímky)

graf 2_vyvoj trzeb v segmentu stravovani.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 3: Vývoj tržeb v odvětví Ubytování, stravování a pohostinství (meziroční indexy v reálném a nominálním vyjádření; trend nominálních tržeb podle regresní přímky)

graf 3_vyvoj trzeb v odvetvi ubytovani, stravovani.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV