Tržby v odvětví ubytování a stravování táhnou útraty v restauracích a pohostinských zařízeních

Publikováno: 15. 11. 2018

Tržby subjektů nabízejících ubytování a stravování v ČR prošly, pokud jde o dynamiku, v posledních dvou letech výraznými změnami. Zapůsobilo na ně, kromě ekonomické konjunktury zvětšující výdaje spotřebitelů za tyto služby, i zavedení elektronické evidence tržeb (EET). Po jejich silných dvojciferných růstech v roce 2017 však letos efekt EET ve statistickém vyjádření, tj. v dynamice tržeb, vyprchal.

Vydejme se krátce do historie. Po dlouhých meziročních poklesech tržeb v odvětví ubytování a stravování v letech 2008-2012, stagnaci v roce 2013 a dalšímu poklesu v roce 2014, došlo k výraznějšímu oživení těchto podnikatelských aktivit až počínaje rokem 2015, kdy zde podnikatelé stržili za první tři čtvrtletí reálně o 6,2 % y/y víc než ve stejném období předchozího roku. Ovlivnily to více tržby za ubytování jako důsledek oživení turismu.

Příznivý byl i růst tržeb v odvětví ubytování a stravování v roce 2016 (+5,1 % y/y) s rychlejším nárůstem ve stravovacím segmentu. V jeho závěru (od prosince) došlo také k zavedení zmíněné EET. 

EET jako opatření, mající za cíl omezit daňové úniky, pomohlo „vystřelit“ meziroční dynamiku tržeb v reálném vyjádření v restauracích a stravovacích zařízeních celkově do dvojciferných růstů počínaje lednem 2017 (graf 1). Ještě vyšší však byly přírůstky tržeb nominálně, tj. to, co majitelům restaurací, hospod a podobných zařízení přibývalo v hotovosti v pokladnách či bezhotovostně na podnikatelských účtech (graf 2). Byly to právě tržby firem nabízejících stravování, které táhly od té doby tempo tržeb v celém odvětví ubytování a stravování výš. 

Tržby hoteliérů a majitelů ostatních ubytovacích zařízení rostly v posledních dvou a půl letech soustavně pomaleji, než tomu bylo ve stravovacím segmentu. Nepoměr lze to zřejmě přičíst rychle se zlepšující finanční kondici českých domácností, která jim umožnila oproti minulosti intenzivněji navštěvovat restaurace a pohostinství (styl jídel „venku“).

Za letošní tři čtvrtletí však převažují měsíce, v nichž tržby za ubytování meziročně klesaly (reálně rostly jen první tři měsíce a nepatrně pak až v srpnu, od dubna do června klesaly dokonce i nominálně (!), jak ukazuje graf 3). Nejde to však prostě vysvětlit tím, že čísla narazila na vysokou srovnávací základnu roku 2017. Podobný efekt, tj. pokles tržeb, se totiž ve stravovacím segmentu narozdíl od ubytování neprojevil. 

V číslech za letošní tři čtvrtletí tržby hoteliérů a majitelů dalších hromadných ubytovacích zařízení klesly (-0,5 % y/y s růstem jen v prvním čtvrtletí), ale tržby za stravování v tomto období vzrostly (+1,9 %). V úhrnu byly tržby za odvětví vyšší o 1,2 %. Efekt srovnávací základny působil (loni ve stejném období v uvedených segmentech reálně +9,2 % a +11,6 % y/y, celkem za odvětví +10,9 % y/y).

Co se tedy v segmentu ubytování vlastně děje? Z čísel jsou vidět podstatně změny ve struktuře. Dlouhodobě je pro vývoj počtu hostů a vývoj počtu přenocováních v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR charakteristické, že počty návštěvníků narůstají rychleji než počty přenocování (letos za devět měsíců to bylo v průměru +7,1 % y/y k +5,2 % y/y, loni +9,9 % k +8,4 % y/y). V Praze ovšem, která se podílí z téměř dvou třetin na turismu hromadných ubytovacích zařízení v ČR, došlo letos k drastické ztrátě přírůstku v počtech přenocování – jestliže za tři čtvrtletí loňského roku zde stouply počty přenocování o 8 % y/y, letos jen o 1,6 %. Pravda, nižší byl i přírůstek v počtech hostů (z +7,8 % y/y na +3,2 % y/y), ale ztráta dynamiky v počtech přenocování v Praze se jím nevysvětlí. Příčina spočívá ve stále se rozšiřující alternativě v podobě ubytovávání v soukromí, např. typu zprostředkovatelského portálu Airbnb.  

Vzhledem k rostoucí síle alternativního ubytovávání v soukromí k ubytovávání v hromadných zařízeních by bylo žádoucí urychleně (plošně) zregulovat daňové aspekty této věci, aby turismus v ČR těžil z objektivního vývoje na tomto trhu poskytovaných služeb.

Graf1 - Vývoj tržeb za ubytování a stravování a za odvětví celkem.jpg

Graf2 - Tržby za stravování v reálném a nominálním vyjádření.jpg

Graf3 - Tržby za ubytování v reálném a nominálním vyjádření.jpg

Graf4 - Porovnání vývoje počtu hostů.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard