Tržby: Trend maloobchodních prodejů se opět obrací vzhůru

Publikováno: 15. 3. 2017

Lednové růsty tržeb znovu obnovily dynamiku, která byla v posledním čtvrtletí loňského roku mírnější. Meziroční přírůstek v reálném vyjádření o 5,6 % představoval totéž tempo – silné –, které zaznamenaly maloobchodní tržby v ČR za celý rok 2016. Tržby za potraviny stagnovaly, při zohlednění nestejného počtu pracovních dní dokonce meziročně poklesly. Jde zřejmě o odraz růstu jejich cen.

Trend snižujících se temp růstu maloobchodních tržeb (bez motoristického segmentu), patrný přibližně od jara loňského roku (graf 1), již letos v lednu nepokračoval. Největší vliv na to měly zrychlující tržby za prodej nepotravinářského zboží, jejichž přírůstek (+9,2 % y/y bez očištění o sezónní a kalendářní variace) byl nejvyšší od loňského srpna (tehdy však působila mimořádně slabá předchozí statistická základna). „Nůžky“ mezi vývojem maloobchodních tržeb za potraviny ve srovnání s nepotravinářským zbožím se dále rozevírají (graf 2).

Podstatně větší nákupy nepotravinářského zboží českých spotřebitelů v meziročním vyjádření jsou vidět i z vývoje prodejů a jejich struktury v porovnání s průměrem za EU 28 – oproti tomuto průměru bylo jejich tempo v České republice dvojnásobné, stejně jako u celkových tržeb. Lidé v ČR zřejmě citlivěji vnímají pohyb cen potravin a přizpůsobují mu svoji spotřebu. Tím lze pravděpodobně vysvětlit skutečnost, že zatímco v EU v lednu nákupy potravin – i když velmi mírně, tak přece jen – narůstají (+0,3 % y/y), v ČR podle dat Eurostatu meziročně poklesly o 0,4 %. Tato data jsou očištěna o kalendářní vlivy, jak je obvyklé na stránkách Eurostatu – bez očištění vykázal  ČSÚ za leden faktickou stagnaci tržeb za potraviny, tj +0,1 y/y. Přitom však při mírném odklonu od nákupů potravin v obchodních řetězcích v ČR (-0,3 % y/y) poměrně razantně stouply jejich prodeje ve specializovaných potravinářských prodejnách (+6 %). Jejich podíl je však v porovnání s tržbami obchodních řetězců malý.

Po relativně slabém tempu maloobchodních prodejů v ČR za měsíc prosinec se ukázalo, že lidé v lednu více využívali tradičních slev a také zřejmě  pozitivního vývoje svých mezd (mimořádné odměny zas měsíc prosince v lednových výplatách). Napovídá tomu právě výrazně zesílená dynamika tržeb za nepotravinářské zboží i tempo růstu internetového prodeje (+24,6 %) podle grafu 3, které se dostalo nad průměr  posledního čtvrtletí loňského roku (23,1 %) i nad celoroční průměr roku 2016 (+20,9 %).

Pokud jde o budoucnost, z rychlých přírůstku produkce průmyslu, zejména zpracovatelského,  a velmi příznivých predikcí podle předstihových ukazatelů je možné soudit, že jak zaměstnanost, tak i mzdy budou dále nabuzovat spotřebu českých domácností, zejména co se týká např. předmětů dlouhodobé spotřeby. Jejich prodej vždy narůstá v dobách, kdy si lidé pořizují či rekonstruují nové byty a domy. Takovéto větší nákupy zřejmě budou udržovat či dokonce posilovat dynamiku maloobchodních prodejů nepotravinářského zboží. Stejně tak může působit i nadcházející jarní sezóna, obvykle spojená s výraznějším růstem nákupů v hobby prodejnách. Nakonec i nástup motoristické sezóny může zvýšit jak prodeje aut, tak zejména spotřebu pohonných hmot.

 

Graf 1: Maloobchodní tržby bez motoristického segmentu (meziroční index, trend podle šestiměsíčního klouzavého průměru)

graf 1_maloobchodni sluzby bez moto.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Vývoj tržeb za potraviny a nepotravinářské zboží (meziroční index, trend podle šestiměsíčního klouzavého průměru)

graf 2_vyvoj trzeb za potraviny a nepotraviny.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 3: Maloobchodní prodej přes internet a zásilkou službu ve srovnání s maloobchodními  tržbami celkem (meziroční indexy)

graf 3_maloobchodni prodej pres internet.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV