Tržby: Silný růst pokračuje

Publikováno: 7. 8. 2017

Tempo maloobchodních tržeb v ČR zrychluje již třetí měsíc po sobě, jak ukazují červnová data ČSÚ. Obchodníci stržili reálně proti loňsku o silných 6,6 % více ve srovnání s květnovými +5,7 % a +2,7 % za měsíc duben. Z dat za celé čtvrtletí (+5,1 % y/y) je pak patrné, že maloobchod bude přispívat významně k růstu ekonomiky České republiky, jež zřejmě dále akcelerovat. 

Obchodníci v ČR mají v dlouhodobém pohledu výrazně lepší výsledky ve srovnání s průměrem EU a zejména eurozóny. Proti roku 2010 stouply totiž maloobchodní tržby v České republice o téměř čtvrtinu (+22,6 %), zatímco v EU 28 v průměru o 7,8 %, podle dosud známých dat Eurostatu za měsíc květen v očištění o kalendářní vlivy. Obchodníci eurozóny stržili v květnu proti roku 2010 víc jen o pouhá 3,9 %.  

Za silným růstem nákupů v maloobchodě stojí v České republice výrazné růsty mezd, a to jak v soukromé sféře, především v odvětví průmyslu, tak i ve veřejném sektoru. Překvapivě prudké červnové zvýšení nákupů potravin (+4,3 y/y v reálném vyjádření) představovalo stejný meziroční přírůstek jako v dubnu, kdy však v silnějších nákupech sehrály roli velikonočními svátky. Ukazuje se, že lidem nevadí ani výrazný růst cen potravin. Ten se projevuje v tom, že nominální tržby obchodníků - tj. peníze procházející pokladnami hotovostně či bezhotovostně – stouply v červnu o 8,5 % (!). Šlo o největší meziroční přírůstek nominálních tržeb za posledních devět let. Vyšší dynamika byla zaznamenána naposledy v květnu 2008 (8,9 % y/y), kdy však ještě dozníval vliv velmi vysoké potravinové inflace, daný i situací na světových trzích potravinářských komodit.

Za nepotravinářské zboží vydali lidé v ČR proti loňskému červnu víc o 8 %, což je opět tempo značně vysoké, i když průměrná dynamika za období leden až květen byla ještě o něco málo vyšší (8,2 %).  Nadprůměrně rostly v červnu nákupy oděvů, obuvi, galanterie a koženého zboží (+10,5 % y/y), nákupy po internetu se sice zvýšily o téměř pětinu, ale jejich přírůstek (+19,4 % y/y) byl letos nejnižší.

Mimořádně příznivé podmínky na trhu práce generují vysokou koupěschopnou poptávku českých domácností. Již zmíněný výrazný růst mezd a platů v české ekonomice bude tlačit maloobchodní tržby výš i ve druhém pololetí letošního roku. Obchodníci mohou zřejmě počítat s jejich dynamikou přesahující v reálném vyjádření 6 % y/y.

Graf 1: Vývoj maloobchodních tržeb (reálně, meziroční index, trend podle 6M klouzavého průměru)

graf 1_vyvoj maloboch trzeb.png 

Pramen: CSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Tržby za potraviny a tržby za nepotravinářské zboží (reálně, meziroční index, trend podle 6M klouzavého průměru)

 graf 2_trzby za potraviny a nepotraviny.png

Pramen: CSÚ, vlastní propočty

Uložit

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV