Tržby: Růst maloobchodu stejně silný jako předloni

Publikováno: 6. 2. 2018

Tržby v maloobchodně stouply v prosinci meziročně nejnižším tempem od loňského dubna v přírůstku menším, než byl celoroční průměr. Na vině však byly kalendářní variace – prosinec měl o pracovní dny méně než loni. Zohledníme-li tento vliv, rostl maloobchod meziročně o více než sedm procent. Spolu se třemi „novými“ zeměmi EU a Irskem nejrychleji v EU. Za celý rok stouply tržby reálně o 5,6 % y/y, v roce 2016 o 5,7 % y/y.

Růst maloobchodních tržeb v posledních třech letech je v ČR významně rychlejší, než je tomu v průměru za celou EU 28 (graf 1). Tzv. „nové země EU“, které se staly členy unie v roce 2004 vč. dalších vln a dosud nepřijaly společnou měnu, zaznamenávají vesměs rychlejší tempa růstu tržeb, než je průměr eurozóny. V ČR byl v prosinci 2017 rozdíl v tempu maloobchodních tržeb plných 5,2 procentních bodů (!) – v České republice +7,1 % y/y a v eurozóně +1,9 % (reálně a v očištění o kalendářní vlivy). Rozdíl je dán dosud nízkým podílem výdajů na konečnou spotřebu domácností ve zmíněných zemích oproti vzorku zejména „starých“ zemí EU.

V dlouhodobém srovnání, tj. k roku 2010, je patrný růst maloobchodních tržeb v ČR o více než třetinu (+33,8 % podle dosud dostupných dat Eurostatu z měsíce listopadu), zatímco v průměru za EU 28 činil přírůstek pouze o 14,5 %. Jde o růst nadprůměrný (graf 2). Větší přírůstek je vidět kromě chudších evropských zemí také v Irsku a Spojeném království, naopak v šesti zemích unie se maloobchodní tržby po sedmi letech dokonce ani nedostaly na úroveň roku 2010 (Španělsko (-11,2 %, Řecko -32 %).

Pojďme však ke konkrétním prosincovým datům v České republice. Tržby v maloobchodě stouply reálně o 4,7 % y/y, ale srovnatelný počet pracovních dní ukázal jejich růst o 7,1 % y/y. Jde o údaje bez motoristického segmentu, v němž tržby meziročně poklesly (už pátý měsíc za loňský rok), když nižší byly prodeje aut (-4,8 % y/y) i tržby za jejich opravy (-1,9 % y/y). Také celoroční přírůstek tržeb za obchod a opravy motorových vozidel byl loni relativně skromný (+2,3 % y/y) oproti silným růstům přechozích let (+12,1 %, resp. +8 % y/y v letech 2015 a 2016). Je to dokladem jednak předchozí odložené spotřeby sycené posléze v letech konjunktury, ale možná i „zreálnění“ spotřeby tohoto typu zboží, které si lidé pořizují zpravidla na delší dobu (obměna není tak rychlá). I tak však je růst tržeb za prodej motorových vozidel a jejich opravy v ČR v období od roku 2010 rychlejší než v průměru za EU, nikoli však tak rychlý jako např. na Slovensku (graf 3 s daty nominálních tržeb, tj. včetně cenových vlivů, data v reálném vyjádření poskytuje Eurostat za minimální počet zemí).

Prosincové tržby za potraviny stouply reálně pouze o 1,1 % y/y, za nepotravinářské zboží vydali lidé více o 7,1 % (graf 4). Opět je zde patrný kalendářní vliv, neboť zohledníme-li, že předchozí prosinec měl o dva pracovní dny více, pak za potraviny stržilï obchodníci o 2 % více a za nepotravinářské zboží dokonce o 10,6 % více než v prosinci 2016.

Ještě jeden aspekt vzájemných temp růstu tržeb za potraviny ne-potraviny na pultech českých obchodů a e-shopů stojí podle právě zveřejněných dat loňského roku za zaznamenání: v letech 2015 i 2016 totiž rostly v ČR tržby za potraviny reálně rychleji než loni, naopak za nepotravinářské zboží stržili obchodníci, co se meziroční dynamiky týká, v roce 2017 více než v uplynulých dvou letech. Tento změněný poměr ukazuje, že rok 2017 byl z pohledu útrat českých domácností za zboží rokem významně zlepšené životní úrovně. Dokládají to i předběžné statistiky ČSÚ dokumentující příjmy a životní podmínky, podle nichž klesla míra ohroženosti příjmovou chudobou a sociálním vyloučením – už předtím v evropském srovnání výrazně nízká. Také počet materiálně deprivovaných v České republice se snížil o více než sto tisíc osob oproti jejich počtům v roce 2016. Tyto pozitivní změny jsou důsledkem prudce rostoucí zaměstnanosti a zvyšování nominálních mezd.


Graf 1: Vývoj maloobchodních tržeb v ČR a EU 28 (reálně, bez motoristického segmentu, v % y/y, očištěno o kalendářní vlivy; trend podle šestiměsíčního klouzavého průměru)

Graf 1- Vyvoj maloobchodnich trzeb v CR a EU 28.png

Pramen: Eurostat, vlastní propočty

 

Graf 2: Přírůstek maloobchodních tržeb v evropských zemích k bázi roku 2010 (reálně, listopad 2017, bez motoristického segmentu, index při 2000=100)

Graf 2- Prirustek maloobchodnich trzeb v evropskych zemich k bazi roku 2010.png

Pramen: Eurostat

 

Graf 3: Přírůstek maloobchodních tržeb za obchod s motorovými vozidly a jejich opravy v Evropě k bázi roku 2010 (reálně, listopad 2017, bez motoristického segmentu, index při 2000=100)

Graf 3- Prirustek maloobchodnich trzeb za obchod s motorovymi vozidly.png

Pramen: Eurostat

 

Graf 4: Tržby za potraviny a nepotravinářské zboží v ČR (reálně, meziroční index, neočištěná data; trend podle šestiměsíčního klouzavého průměru)

Graf 4- Trzby za potraviny a nepotravinarske zbozi v CR.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard