Tržby: Říjnový růst nižší, než se čekalo, ale o zklamání nejde. Stačí se podívat na Evropu.

Publikováno: 9. 12. 2019

Tržní konsensus počítal sice s říjnovým zpomalením růstu maloobchodních tržeb, když proti loňsku chyběl jeden pracovní den, ale přesto je zveřejněný výsledek ukazující meziroční reálné tempo růstu maloobchodu o 3,4 % (podle neočištěných dat) nižší než očekávání nastavená na +3,8 % y/y. Předvánoční efekt tedy zatím na rozdíl od některých předchozích let nezapůsobil.

I když maloobchodní tržby v České republice rostly v říjnu pod průměrem letošních deseti měsíců (+5 % y/y), je jejich tempo stále velmi přesvědčivé, srovnáme-li ho s vývojem v Evropě (grafy 1 a 2). Jen ve třech zemích EU rostly v říjnu tržby meziročně rychleji (Rumunsko, Maďarsko a Malta), když ve třech dalších zemích EU poklesly, mj. i na Slovensku, kde prodeje soustavně každý měsíc klesají fakticky již od března. Oslabená spotřeba domácností tak zřejmě stojí za výrazným poklesem tamější ekonomiky, který byl nedávno zveřejněn. Jak rychle se může situace měnit ukazuje fakt, že ještě loni v říjnu rostly na Slovensku maloobchodní prodeje meziročně o 6 % (!).

Vraťme se však do ČR (graf 3). V říjnu poněkud překvapivě o dost stouply prodeje potravin (+3,1 % y/y), po meziročním růstu o 2,2 % v září a o 0,8 % v srpnu. Ačkoli prakticky ve všech ostatních sledovaných segmentech maloobchodu nevzrostly tržby meziročně o tolik jako tomu bylo v září, u potravin jde o výjimku. Lze to možná zčásti vysvětlit vyššími nákupy potravin v době kolem říjnového státního svátku, kdy většina škol praktikovala ředitelské volno, resp. jiný typ volna typu krátkodobého prázdninového provozu a rodiny nakupovaly v souvislosti s čerpanou dovolenou.

Podobný efekt nastal u tržeb obchodních řetězců – jejich prodeje stouply v říjnu meziročně o 3,5 % (graf 4), navzdory kalendářnímu vlivu výrazněji než v září (+2,3 % y/y). Navíc byly řetězce úspěšnější než říjnový maloobchod jako celek (+3,4 % y/y), což se v letošním roce vyskytlo pouze jednou (v dubnu). Lze také říci, že obchodní řetězce jako subjekty s převahou prodávaného zboží potravinářského charakteru „obstaraly“ celý přírůstek tržeb za potraviny v českém maloobchodě, neboť prodej potravin ve specializovaných prodejnách meziročně poklesl.

Předvánoční nákupy letos domácnosti zřejmě odsunuly na listopad a prosinec. Zatímco loni v říjnu stouply obchodníkům s ICT zbožím prodeje meziročně o 18,1 % a rok předtím o 12,1 %, letošní říjen byl s +5 % y/y podstatně skromnější. Nejinak tomu bylo u nákupů výrobků do domácnosti, jejichž prodeje stouply o pouhé procento, zatímco loni o 10,6 % a předloni v říjnu o 8,4 % y/y. Živější tržby zaznamenali vlastně jen obchodníci s oblečením a obuví (+5,3 %), i když i zde nedosáhly dynamiky loňského října (+9,1 % y/y).

V úhrnu tak prodeje nepotravinářského zboží byly jen o 4,5 % nad úrovní loňského října (graf 5), což přestavovalo nejnižší růst od března loňského roku.

Co čekat od listopadu a prosince? Uvažujme, že kalendářní variace opět zaúřadují, což se negativně promítne v listopadu a pozitivně v prosinci. Loňská srovnávací základna bariérou růstu spíše není, takže letošní předvánoční nákupy by se měly promítnout do vyšší dynamiky růstu maloobchodních tržeb, než jaký byl zaznamenán v říjnu.

Závěrem: spotřeba domácností stoupla ve třetím čtvrtletí v ČR meziročně o 5,9 %, průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců o 6,9 % a maloobchodní prodeje se za tu dobu zvýšily o 6,2 % – vše v nominálním vyjádření. I přes zpomalení české ekonomiky, které obecně vzato ovlivní všechny tyto indikátory a v interakci je jimi zpětně ovlivňováno, zůstávají tržby obchodníků silné. Jejich nižší přírůstek v měsíci říjnu rozhodně „studenou sprchou“ nazvat nelze – vždyť je čtvrtý nejvyšší v EU.

Graf1 - Dynamika MO tržeb v ČR a vybraných zemí EU.jpg

 

Graf2 - Pozice ČR v dynamice MO tržeb v říjnu 2019.jpg

 

Graf3 - Vývoj MO tržeb v ČR.jpg

 

Graf4 - Vývoj tržeb obchodních řetězců a tržeb v MO ČR celkem.jpg

 

Graf5 - Vývoj tržeb za potraviny a nepotravinářské zboží.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV