Tržby: Proti roku 2010 stržili obchodníci v ČR o polovinu víc. Evropský rekord to však není.

Publikováno: 11. 10. 2018

Mimořádně dobrá finanční kondice českých domácností se odráží i v intenzitě jejich útrat za zboží. Ale přestože je v České republice ve srovnání s unijním průměrem aktuální růst retailových tržeb skoro dvojnásobně rychlejší, v dlouhodobém pohledu patří ČR v evropském žebříčku zhruba osmá až desátá příčka. Podle posledních dat za měsíc srpen je sedmá.

Rozdílná ekonomická úroveň evropských zemí se odráží i v dynamice růstu v mnoha směrech. Pokud se hospodářství daří a jeho vývoj ovlivňuje pozitivně i dynamiku spotřeby domácností, má tato skutečnost odraz i v jejich schopnosti a ochotě utrácet. Co v tomto směru nastalo za nynější silné konjunktury v českém retailovém segmentu? Jsme evropskými rekordmany?

Srovnáme-li přírůstek tržeb v maloobchodě (bez prodejů aut a tržeb za jejich opravy) oproti roku 2010, patřilo v závěru loňského roku České republice mezi zeměmi EU (vč. kandidátských zemí) s přírůstkem +51,7 % 10. místo (v datech sezónně a kalendářně očištěných s 24,8 % pak 11. místo). Určitě nepřekvapí, že rychleji rostly tržby v zemích s nižší ekonomickou úrovní než má ČR (Pobaltí, balkánské země). Vyšší přírůstek tržeb než v ČR však za toto obdob ukázalo i Irsko, Francie, Maďarsko či Polsko. Tento fakt lze číst i tak, že v uvedeném sedmiletém období dokázala „přebít“ česká recese z let 2012-2013, kdy spotřeba domácností klesala každé čtvrtletí reálně v průměru o 0,4 % y/y (v roce 2012 dokonce -1,2 % y/y), velmi příznivý vývoj v poslední konjunktuře let 2015-2017.

Nechoďme však příliš daleko zpět. Od roku 2015, kdy spotřeba domácností v ČR naopak extrémně rostla - v roce 2016 reálně meziročně po očištění každé čtvrtletí v průměru o 3,5 %, v roce 2017 o 4,4 % a za první dvě čtvrtletí letošního roku o 4 % -, stouply srpnové prodeje o 15,1 % (v datech bez kalendářních variace a sezónnosti). Znamenalo to ale až 14. místo v Evropě, kde sice tržby v maloobchodě od roku 2015 poklesly v Itálii, Švýcarsku, Belgii a Lucembursku. Naopak v Lotyšsku, Slovinsku, Portugalsku, Polsku, Francii, Maďarsku, Bulharsku a Litvě vč. dvou balkánských kandidátských zemích narostly za tu dobu retailové tržby o 20-30 % (v Rumunsku, Bosně a Hercegovině a také v Černé hoře o 40-50 %). Obecně lze říci, že dynamika tržeb je výrazně ovlivněna výchozí ekonomickou základnou.

Podle posledních dat za letošní srpen patří ČR v meziroční dynamice maloobchodních tržeb v rámci evropské „osmadvacítky“ sedmé místo (graf 1). Růst o 4,2 % y/y je vyšší než unijní průměr (+2,4 % y/y, jemuž však významně napomáhá dynamika tržeb ve Spojeném království). Středoevropským lídrem však ČR není, rychleji rostly tržby v Maďarsku i Polsku.

A co je vidět ze srpnových čísel o maloobchodu samotné ČR podrobněji? Kromě toho, že pokračuje letošní trendové snižování dynamiky maloobchodních tržeb (graf 2) – roli hraje i růst úspor českých domácností dokazující „odkládání spotřeby“ jako počínající opětovný fenomén jejich nakládání s penězi – je vidět i zvětšující se rozdíl mezi tempy růstu tržeb ve specializovaných (zpravidla malých) prodejnách na jedné straně a velkých prodejnách (obchodních řetězcích na straně druhé (graf 3). 

Maloobchod ve specializovaných prodejnách si vede zhruba od poloviny loňského roku hůře než „čistý“ retail celkově. Je to patrné z grafu 3 – dynamika tržeb ve specializovaných prodejnách s potravinami i ve specializovaném prodeji ostatního zboží (s výjimkou prodejů ICT zboží a prodejů výrobků pro domácnost) klesá v trendu rychleji, než je tomu u celkových maloobchodních tržeb. Logicky lze odvodit, že úspěšnější jsou, co se vývoje tržeb týká, především obchodní řetězce.

Konkrétně v srpnových datech prodeje potravin ve specializovaných podejnách jen stagnují (0,4 % y/y reálně v srpnu, proti průměrným +0,6 % za leden až srpen). Pod letošním průměrem byly v srpnu i objemy prodaných pohonných hmot, tržby lékáren a specializovaných drogerií, prodeje knih, elektrospotřebičů a také textilu a obuvi. Prodej ICT zboží a výrobků pro domácnost roste ve specializovaných prodejnách významně (v srpnu +9,5 % y/y, resp. +3,9 % y/y), ale oproti letošnímu průměru (+10,6 % y/y, resp. +7,1 % y/y) pomaleji. Celkově byla dynamika srpnových tržeb (+1,5 % y/y) za prodej ostatního zboží ve specializovaných prodejnách podprůměrná (za prvních osm měsíců +3,4 % y/y, v prvním a druhém čtvrtletí +2,9 %, resp. +3,9 % y/y).

V obchodních řetězcích (ze statistického pohledu definovaných jako „maloobchod s převahou potravin v nespecializovaných prodejnách“) stouply srpnové tržby o 3 % y/y, tj. více než v průměru za osm měsíců (+2,5 % y/y). Byl zde však patrný relativně velký nepoměr mezi tempy v prvním a druhém čtvrtletí (+5 % y/y oproti +0,5 % y/y), který lze přičíst i vlivu statistické základny (ve stejné době před rokem byla dynamika v obou čtvrtletích opačná než letos). Prodeje prostřednictvím e-shopů a zásilkové služby byly v srpnu (+19,4 % y/y) zhruba na průměru letošního roku (+19,9 %).

Celkově si maloobchod v ČR vede i přes trendovou ztrátu dynamiky dobře. Jeho vývoj odpovídá průběžně zveřejňovaným měkkým i tvrdým statistickým datům o české ekonomice - sentimentu spotřebitelů i dynamice reálné ekonomiky.

 

Graf1.jpg

Graf2.jpg

Graf3.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard