Tržby obchodníků: Únorový růst nad průměrem loňského roku

Publikováno: 9. 4. 2018

Tržby v maloobchodě České republiky stouply v únoru proti stejnému období loňského roku reálně o 6 % (v lednu +8,4 %). Výrazný rozdíl v tempu jejich růstu ve srovnání s Evropou nepolevuje - oproti EU (+2 % y/y reálně) stouply maloobchodní tržby v ČR trojnásobně rychleji, ještě výrazněji pak ve srovnání s eurozónou (+1,8 % y/y). V čem dalším se odlišují aktuální retailové výsledky v ČR oproti Evropě?

Meziměsíční porovnání vyznívá úspěšněji pro EU – zatímco v ČR maloobchodní tržby v úhrnu stagnovaly při růstu prodejů potravin a poklesu tržeb u pohonných hmot a nepotravinářského zboží, v EU stržili obchodníci v únoru proti lednu o 0,2 % více vlivem výraznějšího růstu tržeb za potraviny oproti ČR a také za pohonné hmoty (naopak pokles tržeb za nepotravinářské zboží byl hlubší než v ČR).  

Další odlišnost je vidět v trendu. Zatímco v EU i v eurozóně se meziroční přírůstky maloobchodních tržeb od listopadu loňského roku nepřetržitě snižují (z +3,4 % y/y na únorových +2 % y/y, v průměru od té doby činil jejich růst +2,5 % y/y), v ČR oscilují kolem významně vyšších úrovních (v průměru za uvedené období +7,1 % y/y). Intenzivnější než v EU jsou v ČR také nákupy po internetu a prostřednictvím zásilkové služby (v únoru +21,6 % y/y proti +7,5 % y/y v EU) a lze předpokládat, že tato okolnost má zřejmě nezanedbatelný vliv i na dynamiku srovnávaných celkových retailových tržeb. Další alternativa k prodejům v „kamenných“ obchodech, tj. stánky a trhy, zaznamenaly v únoru v ČR výrazný růst tržeb (+10,1 % y/y) podobně jako v lednu (+9,8 % y/y), což bylo výrazně více než činil loňský průměr (+1,6 % y/y). Evropské srovnání není možné kvůli datové nedostatečnosti.

Také strukturálně jsou patrné rozdíly, a to v dynamice tržeb za potraviny a nepotravinářské zboží. V EU i v ČR rostou sice tržby za nepotravinářské zboží rychleji než tržby za potraviny, ale v ČR je tato proporce daleko výraznější – v únoru byla dynamika prodejů nepotravinářského zboží oproti prodejům potravin vyšší 3,8krát (tj. +9,1 % y/y oproti +2,4 % y/y), ale v EU jen dvojnásobná (+2,4 % y/y k +1,2 % y/y). Tuto odlišnost lze vysvětlit stále trvající „nenasyceností“ českých domácností pokud jde o útraty za vybavení domácností související s pořizováním nových bytů i modernizací těch stávajících, tj. nákupy nábytku, elektrospotřebičů, železářského zboží a dalších výrobků pro domácnost. Dále pak i nadprůměrným růstem výdajů lidí za kulturu a zboží pro rekreaci, vlivem cenové politiky obchodníků pak také za ICT zboží. Ve všech těchto skupinách rostly únorové prodeje v reálném vyjádření meziročně výrazně rychleji než celkové maloobchodní tržby a s výjimkou ICT zboží i podstatně intenzivnější, než kolik činil průměrný růst za celý loňský rok.     

To platilo také u únorového tempa růstu tržeb za potraviny i za nepotravinářské zboží, přestože oproti silnému lednovému růstu, který byl nejvyšší za poslední dva roky, celkové tempo tržeb mírně oslabilo. Šestiprocentní meziroční přírůstek však znamená, že spotřeba českých domácností v nákupech zboží zůstává vysoká a ve skupinách typických pro zvyšování kvality života dále akceleruje. Je odrazem výrazného růstu nominálních mezd i reálné mzdy, které zřejmě v dohledné době nepoleví. 

Snímek obrazovky 2018-04-09 v 12.15.25.png

Snímek obrazovky 2018-04-09 v 12.10.00.png

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard