Tržby obchodníků: Silný růst mezd dále podpoří spotřebu

Publikováno: 5. 9. 2017

Retailové tržby v České republice se zvyšují 32 měsíců v řadě – na růstové trajektorii jsou od prosince 2014. Letos jejich reálné meziroční tempo kolísá mezi únorovými +0,9 % po březnová 8,7 % y/y, v červenci aktuálně +4,6 % y/y. Trend je od loňského prosince ustálený (graf 1).

A jak vypadají červencové prodeje ve struktuře přehledů ČSÚ podrobněji? Oproti červnu na ně měly vliv svátky a tedy menší počet pracovních dní. V červenci se prodalo již druhý měsíc v řadě méně aut než ve stejnou dobu loni, tržby v autoservisech však neklesly. Proti červnovým  přírůstkům poněkud oslabilo tempo prodeje potravin (reálně na +1,3 % y/y oproti +4,9 % y/y v červnu) i nepotravinářského zboží (na +6,8 % z +8,2 %). Pomaleji rostly i tržby u čerpacích stanic (+6,5 % ze +7,3 % y/y v červnu). Ztráta dynamiky však nepostihla např. prodeje ICT ani zboží pro domácnost.

Prodávané objemy zboží a nominální tržby z nich jsou dvě různé věci. Je zvykem sledovat analyticky vývoj maloobchodní tržeb v reálném vyjádření, statisticky tedy dynamiku prodaných objemů (přes stálé ceny). Ale jak je tomu s faktickým přínosem nynější silné spotřeby domácností pro obchodníky v nejdůležitějším atributu, tj. v růstu nominálních tržeb? Podívejme se na to.

Prodeje přes internet konkurují cenou – je to vidět z faktu, že meziroční dynamika tržeb reálně je v této formě obchodů letos každý měsíc vyšší než tempo jejich tržeb v nominálním vyjádření. To ale platí po celou dobu, od kdy je prostřednictvím ČSÚ vývoj tržeb v tomto typu prodeje sledován, tedy od roku 2001. Jde o věc pochopitelnou, plynoucí z podstaty e-shopů, jejichž ceny jsou vesměs nižší, než je tomu v kamenných obchodech. Velmi silná meziroční dynamika nákupů přes internet a zásilkovou službu patrná zejména v roce 2013, však slábne (graf 2).

Přesně naopak je tomu letos u tržeb na čerpacích stanicích – jejich majitelům rostou nominální tržby každý měsíc rychleji, než tržby reálné, tzn. ty, které nezohledňují pohyb cen. Tento vývoj nebyl vidět již pět let (graf 3). Znamená to, že obchodní úspěchy majitelů čerpacích stanic jsou v tomto roce značné a mohou vést k posílení jejich finanční pozice. Pro představu, např. v březnu stržili na čerpacích stanicích o téměř čtvrtinu (!), tj. o 23,7 % více než ve stejnou dobu loni, když přitom prodaný objem pohonných hmot stoupl jen o 5,1 %. Růst nominálních tržeb byl v „zelených číslech“ i v únoru a v dubnu, kdy reálně prodej meziročně poklesl. Nyní v červenci však již byl rozdíl v tempu reálných a nominálních tržeb za maloobchodní prodej pohonných hmot jen nepatrný (+6,5 % oproti +6,8 % y/y).

Nejen pro prodej pohonných hmot, ale i pro tržby v celém motoristickém segmentu platí, že podnikání je letos pro obchodníky úspěšné, měříme-li dynamiku tržeb za prodej a opravy motorových vozidel v nominálním vyjádření oproti dynamice v reálném vyjádření (za leden až červenec to bylo +6 %, resp. +3,7 % y/y). Rostoucí ceny automobilů však již zřejmě začínají na intenzitu jejich prodejů působit, neboť reálný pololetní nárůst tržeb v obchodu s motorovými vozidly v ČR vč. jejich oprav, byl letos jen jednociferný (+4,6 % y/y), zatímco loni v tutéž dobu činil +11,1 % a předloni dokonce +13,3 % y/y (je zde však nesporný i vliv statistické základny).    

Opačný vývoj než u obchodů s auty a pohonnými hmotami je patrný u prodejů nepotravinářského zboží, kde lze soudit na praktikovanou politiku slev – prodaný objem zboží totiž roste rychleji než nominální tržby. V červenci však už byl rozdíl mezi nimi jen zcela  nepatrný (tj. +6,8 % y/y proti +6,7 % y/y, tedy menší, než dohromady za celých sedm měsíců letošního roku s +8,2 % v reálném oproti +7,9 % y/y v nominálním vyjádření).

Jinak je tomu u tržeb za potraviny, kde hrají roli jejich rostoucí ceny. I v měsíci únoru, kdy objem prodaného potravinářského zboží reálně meziročně poklesl, za něj stržili obchodníci o 3,4 % více než před rokem. A při silném reálném růstu prodejů potravin v červnu (+4,9 % y/y) byly tržby obchodníků za toto zboží nominálně vyšší dokonce o téměř desetinu (+9,1 % y/y). Za celý letošní rok, tj. do července, se tak zvýšil objem prodaných potravin meziročně o 1,8 %, nominální tržby obchodníků však stouply o 5,5 % (v samotném červenci byl prodej dokonce ještě úspěšnější s růstem tržeb za potraviny v reálném vyjádření o 1,3 % y/y a tempem nominálních tržeb +5,8 % y/y).

Maloobchodu se daří. A silná ekonomika i napjatý trh práce „katapultující“ růst průměrné mzdy ve druhém čtvrtletí na meziročních +7,6 % - a reálné mzdy na +5,3% (!) – robustní spotřebu dále podpoří.

 

Graf 1: Maloobchodní tržby (bez motoristického segmentu; meziroční index; neočištěná data; trend podle šestiměsíčního klouzavého průměru)

graf 1_maloobchodni trzby.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Vývoj tržeb v maloobchodě prostřednictvím internetu a zásilkové služby ve srovnání s maloobchodními tržbami celkem (meziroční index; trend podle lineární regrese)

graf 2_vyvoj trzeb v moc internet a zasilky.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 3: Vývoj tržeb za pohonné hmoty v reálném a nominálním vyjádření (meziroční index)

graf 3_vyvoj trzeb za pohonne hmoty.png

Pramen: ČSÚ

Uložit

Uložit

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV