Tržby: meziroční přírůstek zůstává solidní

Publikováno: 6. 10. 2017

Maloobchodní tržby stouply v srpnu meziročně o 4,8 %, tedy méně než kolik činil průměrný meziroční  přírůstek za osm měsíců letošního roku (+5,2 %). Vysvětlením je letní sezóna, neboť podobně tomu bylo i v červenci. Srpnový růst tržeb obchodníků byl z více než poloviny ovlivněn růstem cen za nepotravinářské zboží (+2,8 p.b.). Tržby za potraviny mu přidaly 1,1 pb., tržby u čerpacích stanic pak +0,9 pb. 

Neutuchající příznivé podmínky na trhu práce a vysoký růst mezd včetně dalších příslibů pro zaměstnance především veřejného sektoru motivují spotřebitele k nákupům. Neodrazují je ani vyšší ceny potravin. V reálném vyjádření stouply tržby za potraviny v srpnu meziročně o 3 %, nominálně pak překonaly reálný růst více než dvojnásobně (+7,6 % y/y). Odpoutání dynamiky tržeb v nominálním vyjádření od tempa růstu prodávaného množství (graf 1) je patrné zhruba od doby, kdy ceny potravin začaly inflačně sílit (tj. od loňského října). Přetrvávají jednoznačně preference nákupu potravin v obchodních řetězcích (+3,1 % y/y) oproti specializovaným prodejnám potravin, jejichž tržby se v srpnu zvýšily meziročně o 1,1%.  

Po celý letošní rok a zejména několik posledních měsíců v řadě klesá také dynamika nákupů přes internet. Zatímco trend růst celkových maloobchodní tržeb se dlouhodobě v trendu zvyšuje (graf 2), tržby e-shopů co se jejich meziroční dynamiky týká spíše oslabují. Zčásti je tato situace vysvětlitelná čistě technicky (tempa růstu narážejí na strop předchozích srovnávacích statistických základen), zčásti je možné zohlednit i faktor zlepšeného finančního zdraví českých domácností, které se již neobávají nákupů ve zpravidla dražších kamenných obchodech. Je však zřejmé, že předvánoční doba bude opět tržbám v e-shopech přát mj. i vzhledem k relativnímu „pohodlí“ takovýchto nákupů.

Poslední tři měsíce se však tržby za nákupy prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby dostaly v meziroční dynamice významně pod letošní průměr (+21,1 % y/y), když v samotném srpnu stouply o 12,4 % y/y po červencových +15,3 % y/y a červnových +19,5 % y/y. Je tu i zřejmá souvislost s dynamikou celkových tržeb za nepotravinářské zboží která v těchto měsících opět mírně slábla (na srpnových  +5,6 % y/y z +8,2 % y/y v červnu a +6,8 % y/y v červenci). Přesto jsou nákupy nepotravinářského zboží stále silné, přičemž lidé zřejmě vybavují své nové nebo rekonstruované byty nábytkem a potřebami pro domácnost (+4,8 % y/y) anebo jsou např. motivování k nákupům slevami u zboží ICT nabízené ve specializovaných prodejnách (+7 % y/y).

Vzájemná proporce růstu tržeb za prodej potravin a za prodej nepotravinářského zboží se letos vychyluje ve prospěch potravin (graf 3), zatímco trend růstu tržeb za nepotravinářské zboží je setrvalý (jasný signál o vychýlení dynamiky nahorů či dolů nevysílá).

Celkově tak maloobchodní tržby jako důležitý faktor nabídkové strany ekonomiky, podílející se na odhadovaném přírůstku HDP, podobně jako další data z reálné ekonomiky ukazují na letošní letní mírnou ztrátu tempa, které  však zřejmě v posledním čtvrtletí,  jak plyne z avizovaných růstů mezd, opět zesílí.

 

Graf 1: Tempo růstu maloobchodních tržeb za potraviny v nominálním a reálném vyjádření (meziroční indexy, trendy podle šestiměsíčních klouzavých průměrů)

graf 1_tempo rustu maloobchodnich trzeb za potraviny.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Vývoj tržeb za prodeje přes internet a zásilkovou službu ve srovnání s vývojem celkových tržeb (bez motoristického segmentu); meziroční indexy, trendy podle šestiměsíčních klouzavých průměrů)

graf 2_vyvoj trzeb za prodeje pres internet a zasilkovou sluzbu.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 3: Tržby za potraviny a nepotravinářské zboží (meziroční indexy, trendy podle šestiměsíčních klouzavých průměrů)

graf 3_trzby za potraviny a nepotravinarske zbozi.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

Uložit

Uložit

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV