Tržby: Maloobchod opět o pět procent výš než loni.

Publikováno: 5. 7. 2018

Květnový meziroční růst tržeb v maloobchodě České republiky bez motoristického segmentu byl v reálném vyjádření zhruba na úrovni za celý loňský rok a mírně pod úrovní průměrných meziročních přírůstků za letošních pět měsíců. Ve srovnání s Evropou  je trend růstu maloobchodních tržeb v ČR také příznivý – za prvních pět měsíců je v průměru téměř trojnásobný (+2 % y/y v EU proti +5,8 % y/y v ČR).

Nejenže jsou přírůstky tržeb obchodníků v ČR každý měsíc ve srovnání s růstem tržeb v Evropské unii násobně vyšší, příznivější je i jejich trend. Zatímco za celý loňský rok až do letošního března v ČR trend růstu stále sílil, v EU jako celku byla vidět spíše jen růstová stagnace (graf 1). Zvolňovat začaly meziroční přírůstků v Unii jako celku již od letošního ledna, v ČR v trendové křivce až od března, jak také ukazuje graf 1 (data jsou v očištění o kalendářní vlivy).

V samotném květnu utratili lidé v maloobchodě ve srovnání s dubnem reálně o 0,4 % m/m více peněz (ČSÚ prezentuje tato data v sezónním očištění), přičemž tento výsledek překvapivě zahrnuje i pokles tržeb za nepotravinářské zboží (naopak za potraviny dali spotřebitelé o 1,7 % m/m více než v dubnu).

Tyto meziměsíční změny velikosti maloobchodních tržeb v ČR se však významněji neodrážejí v jejich meziročním srovnání – proti loňskému květnu stržili obchodnici reálně o 5 % více, nominálně pak v hotovosti i bezhotovostních platbách o 6,4 % více.     

Extrémní růstové hodnoty tržba za nepotravinářského zboží oproti tržbám za potraviny v ČR, které v některých měsících činily v rozdílu více než deset procentních bodů (!), se letos v květnu v podobném rozměru neobjevily. Lidé totiž za nepotravinářské zboží ve specializovaných maloobchodních prodejnách s hobby produkty, sportovním vybavením, vybavením pro domácnost, oblečením a obuví, ICT zbožím apod. spolu s prodeji nepotravinářského zboží v obchodních řetězcích utratili v úhrnu o 5,5% více než loni v květnu. Za potraviny pak o 4,3 % y/y více, což v tomto případě představuje relativně velký meziroční nárůst tržeb. Za pohonné hmoty vydali motoristé meziročně více o 5,4 %. Tento vývoj může jen zčásti souviset s charakterem měsíce května, který ještě nezasahuje do letní turistické sezóny a typický jarní boom nákupů hobby zboží je již také ze značné části passé, neboť se odehrává zpravidla v březnu a dubnu. Tak je tomu ale fakticky každý rok, takže hlavní příčinou snížení tempa růstu tržeb za nepotravinářské zboží to být nemůže. Je tak zřejmé, že za nižší květnovou dynamikou tržeb za nepotravinářské zboží tak stály jejich menší nárůsty za prodej výrobků pro domácnost (+6,5 % y/y proti +14 % y/y v dubnu), za výrobky pro kulturu a rekreaci (+7,3 % y/y v květnu proti dubnovým +17,2 % y/y), za oděvy, obuv a kožené zboží (+4,6 % y/y proti +19,9 % y/y v dubnu) a také za léky, drogistiku a kosmetické zboží (v  květnu +1,9 % y/y ve srovnání s +10,1 % y/y v dubnu).  

Pokračuje rovněž trendové sbližování přírůstků tržeb za prodej po internetu vč. zásilkové služby na jedné straně (v květnu +16,4 % y/y) a celkových maloobchodních tržeb (bez motoristického segmentu) na straně druhé (+5 % y/y), jak je vidět v grafu 3. Zatímco např. v roce 2014 byl rozdíl tempech růstu až kolem 30 procentních bodů, v květnu 2018 aktuálně 11,4 pb.

V úhrnu květnové výsledky obchodníků potvrzují jejich stále dobrou kondici pramenící z vysoké poptávky, která se v dohledné době s ohledem na vývoj mezd a obecný optimismus spotřebitelů významněji snižovat nebude.

Snímek obrazovky 2018-07-05 v 9.41.09.png

Snímek obrazovky 2018-07-05 v 9.41.17.png

Snímek obrazovky 2018-07-05 v 9.41.23.png

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard