Tržby: Listopadový přírůstek stále nad průměrem letošního roku

Publikováno: 11. 1. 2019

Slušná listopadová dynamika růstu tržeb v maloobchodě České republiky způsobila, že dosavadní trend postupného oslabování tempa se obrátil opět směrem vzhůru – po silném říjnu tak již druhý měsíc v řadě. Obliba internetových nákupů zejména v souvislosti s vánočními dárky přetrvává, ovšem jejich přírůstky byly nižší než v listopadu let 2016 a 2017. Nákupy formou spotřebitelských úvěrů stouply rychleji než před rokem.

Obchodníkům se stále daří. Pokud zohledníme, že letošní jedenáctý měsíc roku měl o pracovní den více než loni, stouply tržby za v maloobchodě reálně o 5 % y/y, bez očištění o tento vliv pak o 6,1 % y/y. Jde o údaje bez motoristického segmentu, v němž pokračoval – stejně jako i v Evropě - již čtvrtý měsíc v řadě meziroční pokles tržeb (v listopadu -2,6 % y/y) vlivem legislativních úprav v souvislosti s emisemi, které v letních měsících katapultovaly prodeje aut směrem vzhůru, aby pak v následujícím období ovlivnily tržby negativně.

 E-shopy, které se staly zejména v několikaměsíčním období před vánočními svátky prudce zesilujícím segmentem maloobchodu, vykázaly v listopadu opět o pětinu vyšší meziroční přírůstek nákupů přes internet a prostřednictvím zásilkové služby (+22,9 % y/y), i když ne tak silný jako v přechozích třech letech (2015 +23,2 % y/y, 2016 dokonce +33 % y/y a v roce 2016 +23,5 %). Takto silných růstů tržeb v reálném vyjádření však e-shopy dosahují prostřednictvím spotřebitelsky velmi atraktivních cen zboží, na což ukazuje i skutečnost, že jejich nominální tržby (v listopadu +18,6 % y/y) nedosahují přírůstků tržeb reálných (tj. již zmíněných +22,9 %y/y). 

„Klasický“ maloobchod byl nejsilnější v tržbách za zboží ICT (+11,1 % y/y), dále za obuv, textil a kožené zboží (+7,7 % y/y) nebo za elektrospotřebiče a výrobky pro domácnost (+7 % y/y). V ostatních segmentech trhu byla dynamika tržeb pod celkovým průměrem (+6,1 % y/y). Obchodní řetězce stržily oproti listopadu 2017 více o 2,9 %. Vzhledem ke struktuře jejich prodejů, v nichž převažují potraviny, je tento růstu zhruba na úrovni celkových tržeb za potravinářské zboží v ČR, které se zvýšily o +2,8 % y/y (v říjnu jen o 0,7 % y/y).  Listopadový přírůstek byl u potravin rovněž silnější než průměr za celých jedenáct měsíců (+2 % y/y).  

Nepotravinářské zboží dokázalo v listopadu, pokud jde o trend růstu obrátit směrem vzhůru, i když podle konkrétního údaje za tento měsíci byly tržby za nepotravinářské zboží vyšší meziročně o +8,9 %, zatímco v říjnu o 11,2 %. Přesto byl listopadový růst třetí nejvyšší v letošním roce. Opět zapůsobila příznivá finanční situace českých domácností, a to i přes velmi vysokou srovnávací základu (loni v listopadu stouply tržby za nepotravinářské zboží o 10,4 % y/y, rok předtím dokonce o 12,2 % a v roce 2015 o 9 % y/y. Takovéto silné přírůstky nákupů nepotravinářského zboží jsou reakcí na relativně dlouhou dobu potlačovanou spotřebou domácností (během recese let 2012 a 2013 s jejím křehkým oživením v roce 2014). Lidé si znovu vybavovali a vybavují své domácnosti – ve značné míře v nových či rekonstruovaných bytech - novými elektrospotřebiči, nábytkem, dopřávají si více luxusního (dražšího) zboží.

Co stojí za skutečností relativně stále velmi slušném růstu tržeb, přestože silné srovnávací základny by spíše nasvědčovaly, že tempo bude významněji oslabovat? Při hodnocení aktuálně zveřejněného čísla za listopad je mediálně hodně frekventované vysvětlení, že růst objemů prodaného zboží podporovaly slevy a akční ceny. Zřejmě to bude pravda – zatímco za celých jedenáct v měsíců byl rozdíl mezi tempy růstu reálných a nominálních tržeb v maloobchodě 1,5 procentního bodu, za samotný listopad jen 0,4 pb. Obchodníkům tak stačilo na maržích „méně“.  

A jak je to s finančním zázemím českých domácností posilovaném rychlým růstem mezd a platů? Půjčují si vůbec na spotřebu? V tomto směru jsou data také zajímavá a v jistém smyslu ukazují, že s finanční gramotností českých domácností to zase tak špatné není. Lidé se totiž „zbavují“ drahých krátkodobých půjček – debetní zůstatky domácností na jejich běžných účtech každý měsíc již od února 2016 meziročně klesají (letos v listopadu o 4 % y/y na 9,5 mld. korun). Stejně tak je to u zůstatků na jejich kreditních kartách (-10,5 %y/y na 19,2 mld. korun, když pokles těchto pohledávek je patrný od června 2016). Snížení úrokových sazeb u spotřebitelských úvěrů však znamená, že tempo jejich růstu bylo v listopadu vyšší (+8,2 % y/y) než ve stejnou dobu před rokem (+7,7 % y/y) a lidé jejich prostřednictvím dluží bankovnímu sektoru 215,1 mld. korun. Spotřeba českých domácností je tak dynamizována nejen růstem peněžních příjmů, ale i dluhem.

Graf1- MO tržby v ČR.jpg

Graf2-MO tržby v ČR celkem a tržby za prodej po internetu.jpg

Graf3-MO tržby v ČR.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard