Tržby: Lidem se nepotravinářské zboží nezdá drahé. Nakoupili ho o desetinu víc než loni.

Publikováno: 7. 7. 2017

Květnový meziroční růst maloobchodních tržeb byl reálně nad průměrem přírůstků za pět měsíců letošního roku. Oproti dubnu byla jejich dynamika dvojnásobná. Táhl ji již tradičně prodej nepotravinářského zboží.

Růst spotřeby českých domácností doznal po revizi dat ČSÚ výrazných pozitivních změn patrných již od roku 2015. I když ze silného meziročního přírůstku o 4,1 % v závěru roku 2015 se tempo výdajů domácností mírně snižuje, zůstává i letos významně na průměrem předchozích pěti let. Tato skutečnost se odráží i ve vývoji maloobchodních tržeb. Ty byly letos v květnu reálně (bez motoristického segmentu) o 5,7 % vyšší než loni a bereme-li v úvahu rozdílný počet pracovních dní, pak vzrostly dokonce o 6,9 %. 

Pokračuje silný růst tržeb za nepotravinářské zboží i za pohonné hmoty. Proti květnu loňského roku byly vyšší o 9,4 % a 5,8 %, V zelených číslech zůstaly i tržby za prodej potravin (+0,7 %) po výrazném dubnovém růstu (+4,3 %) ovlivněném však velikonočními svátky. Tempo růstu cen potravin v nominálním vyjádření je letos každý měsíc zhruba o tři až čtyři procentní body rychlejší, než je tomu u dynamiky v reálném vyjádření. Tento rozdíl dokládá inflaci v cenách potravin, která zejména v prvních třech měsících letošního roku ovlivňovala chuť spotřebitelů utrácet (tržby za potraviny v té době fakticky stagnovaly s průměrnými měsíčními +0,1 % y/y).

V nabídce nepotravinářského zboží zřejmě obchodníci dále preferují akční prodeje, neboť tempo jejich růstu v reálném vyjádření (+9,4 %) je stejné jako v běžných cenách (od loňského října do letošního dubnu bylo dokonce každý měsíc vyšší). Co se týká sortimentu, průměrné tempo tržeb na nepotravinářské zboží překonaly tržby za ubytování a stravování (+11,4 % y/y), prodej textilu, textilní galanterie, oděvů, obuvi a koženého zboží (+9,6 % y/y), z toho samotný prodej oděvů, obuvi a koženého zboží o něco více (+9,8 % y/y).

Dvojciferný růst tržeb za prodej aut vč. tržeb za jejich opravy je minulostí. V květnu stouply o 5,4 % y/y, přičemž tržby v autoservisech rostou ii nadále rychleji (+6,8 % y/y) než tržby za prodej automobilů (+3,9 %). V obou případech byla dynamika nižší než průměr za letošní rok.

A jak si stojí obchodníci v dlouhodobějším srovnání? Podívejme se na přírůstek tržeb oproti roku 2010. Tržby za potraviny od té doby vzrostly reálně jen velmi málo (v květnu 2017 byly vyšší oproti měsíčnímu průměru za rok 2010 o 6,4 %). Zohledníme-li však vývoj cen potravin, je pochopitelné, že nominální přírůstek tržeb byl vyšší – v běžných cenách stržili obchodníci letos v květnu oproti průměrné měsíční tržbě za potraviny v roce 2010 o pětinu více (+20,8 %). Platí to hlavně pro obchodní řetězce (ve statistice uváděné jako „maloobchodní prodej s převahou potravin v nespecializovaných prodejnách“), protože „maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách“ zaznamenával za posledních sedm let každoročně pokles tržeb ve srovnání s rokem 2010 (v květnu 2017 o -0,6 %).

Jiný vývoj ukazuje statistika v prodejích nepotravinářského zboží. Za ně vydali lidé letos v květnu reálně o více než třetinu vyšší částky, než byla průměrná měsíční útrata v roce 2010. Takovéto silné reálné výdaje podmiňovala i slevová strategie obchodníků – jinak by totiž nebylo možné, aby v nominálním vyjádření stouply výdaje lidí za nepotravinářské zboží za tu dobu méně (+29,6 %), než ve vyjádření reálném (+36,5 %). Lapidárně vyjádřeno, v košících a vozících obchodů si lidé odnesli větší objem tohoto zboží, než o kolik se za tu dobu zvýšila jeho penězi vyjádřená hodnota.

Výdaje za potraviny i nepotravinářské zboží zrcadlící se v přírůstku tržeb obchodníků ovlivnila za období 2010-2017 jak recese z let 2012-2013, tak i nová konjunktura ekonomiky s odrazem ve spotřebě domácností zejména v letech 2016 i 2017. Nynější velmi dobrá finanční kondice českých domácností daná růstem mezd a příznivou situací na trhu práce nenaznačuje, že by se obchodníci měli v brzké budoucnosti obávat nižších tržeb.

Graf 1: Vývoj tržeb za potraviny a nepotravinářské zboží (reálně, meziroční index, trend podle šestiměsíčních klouzavých průměrů)

graf 1_vyvoj trzeb za potraviny.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Vývoj tržeb za pohonné hmoty (reálně, meziroční index, trend podle šestiměsíčního klouzavého průměru)

graf 2_vyvoj trzeb za pohonne hmoty.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

Uložit

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV