Tržby: Letošní říjen předvánoční nákupy ve velkém nezahájil

Publikováno: 6. 12. 2017

Letošní říjen měl o dva pracovní dny víc než loni, přesto však tržby obchodníků v  meziročním srovnání stouply méně než se čekalo.

Zohledníme-li nestejný počet kalendářních dní, zvýšil se tržby maloobchodě letos v říjnu reálně pouze o 3,9 %, bez tohoto očištění o 6,3 % (graf 1). Výsledek je příznivý v tom smyslu, že vykázaná dynamika tržeb nad šesti procenty je vyšší než průměr za letošních deset měsíců i průměr za předchozí čtvrtletí a také za tři čtvrtletí. Stejně tak je tomu u tempa růstu tržeb v  nominálním vyjádření Přece jen se však čekalo více a pokles tržeb ve srovnání s  měsícem září předpokládal málokdo. Říjen totiž patřívá v některých letech k měsícům, kdy startují předvánoční nákupy a meziroční dynamika mnohdy přestihuje listopadové a prosincové růst tržeb v maloobchodě. Letos tomu, zdá se, tak nebude.

Očekávání pokud jde o výkon maloobchodu byla optimističtější – trh očekával přírůstek dokonce o 7,7 % y/y (!) – především z toho důvodu, že dynamik průměrných mezd byla, zejména u pracovníků v nižších mzdových pásmech, ve třetím čtvrtletí značně silná a spotřebitelská důvěra na historických maximech. Trendové oslabení tržeb v maloobchodě tak, zdá se, není na pořadu dne, i přes tento říjnový výkyv. Nicméně tržby za potraviny  vzrostly nejméně z poslední tři měsíce (+2,1 % y/y proti +2,7 % y/y za září) a v očištění o kalendářní vlivy jen o 1,8 %. Přesto je i toto tempo nad letošním průměrem. Nepatrné zpomalení je vidět i u tržeb za  nepotravinářském zboží (+8,5 % proti +9,1 % y/y v  září), v očištění pak +5,1 % y/y. Jde však o dynamiku stále velmi vysokou, která potvrzuje úmysly lidí dávat peníze i za zboží, jehož nákupy by za jiných okolností více zvažovali.

Co naopak významně meziročně stouplo, byly tržby u čerpacích stanic (+8,9 % y/y proti +5,3 % y/y v  září), při zohlednění nestejného počtu pracovních dní o  6,1 % (graf 2). Roli může hrát i skutečnost, že v  říjnu ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic v  trendu klesaly. Pokud jde o motoristický segment (graf 3), v říjnu v České republice výrazně ožily jak prodeje aut (+7,8 % y/y), tak i jejich opravy (+12,1 %), které byly v září meziročně v  červených číslech (-2,1 % y/y, resp. -0,3 % y/y). Projevila se zde zřejmě příprava motoristů na zimní období. 

Dynamika internetových prodejů zůstala stejná jako v září, když tržby v této formě stouply reálně o zhruba pětinu Prodejci v e-shopech nabízejí jako tradičně slevy, takže jejich tržby v  nominálním vyjádření rostou pomaleji (v říjnu +17,2 % y/y) než tržby reálně (+20,4 %y/y). Faktická stagnace tržeb v internetovém a zásilkovém prodeji také potvrzuje, že předvánoční boom zde ještě nenastal.

Nepříjemnou sprchou pro prodejce ve specializovaných prodejnách byla meziroční stagnace tržeb za prodej oděvů, obuvi a kožené zboží (+0,1 % y/y),  když v září zde stouply tržby o silných 23 % y/y. Dařilo se naopak lékárnám a obchodníkům se zdravotnickým, kosmetickým a drogistickým zbožím (+5,7 % proti -0,9 % y/y v  září).

Jak ukazují říjnová data o tržbách v maloobchodě, příprava spotřebitelů na vánoční svátky se zřejmě letos odehrává až v listopadu a prosinci.

 

Graf 1: Tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu (reálně; meziroční indexy; trend podle 6M klouzavého průměru)

Graf 1- Tržby v maloobchodě bez motoristického segmentu.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Tržby za prodej pohonných hmot (reálně; meziroční indexy; trend podle 6M klouzavého průměru)

Graf 2- Tržby za prodej pohonných hmot.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 3: Tržby v maloobchodě (bez motorových vozidel) a tržby v motoristickém segmentu (reálně, meziroční indexy)

Graf 3 - Tržby v maloobchodě (bez motorových vozidel) a tržby v motoristickém segmentu.png

Pramen: ČSÚ

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV