Tržby: Květnové zpomalení maloobchodu je vidět i v Evropě

Publikováno: 15. 7. 2019

Letošní květen byl pro český retail nejslabším květnovým výsledkem od roku 2014 – od té doby totiž neklesl meziroční přírůstek maloobchodních prodejů v tomto měsíci pod pětiprocentní hranici. Čím lze vysvětlit toto zvolnění? ČR v něm není sama. Zpomalení tempa v měsíci květnu postihlo EU jako celek, zejména sousední země. Na Slovensku a v Rakousku tržby dokonce meziročně klesly (graf 1).

Lidé v České republice si rozhodně na vývoj svých příjmů stěžovat nemohou. Jejich kupní síla výrazně roste, reálné mzdy již deváté čtvrtletí tempem vyšším než 4 % meziročně, nominálně pak o šest až osm procent. Od poloviny předloňského roku přesahují hranici 30 tisíc korun. Od letoška posílily výrazně i starobní penze. Takovýto vývoj příjmů logicky posiluje i spotřebu domácností vyjádřenou nákupy v maloobchodě.

Čemu lze tedy přičíst vykázané nižší tempo růstu maloobchodních tržeb? Přidaly v květnu reálně meziročně +2,7 % (graf 2), zatímco v dubnu +6,9 % a od počátku roku v průměru +4,9 %. Spotřebitelé sice ekonomice věří, ale jejich důvěra postupné opouští historická maxima. Také fakt, že někteří zaměstnavatelé začínají propouštět, může tuto důvěru pomalu nahlodávat. Je možné, že právě to stojí za menší ochotou utrácet ve srovnání se silným růstem spotřeby v předchozím období.

Lze na to usuzovat z toho, že zvolnění tržeb bylo patrné napříč celým prodejním spektrem – nižší než průměr za letošních prvních pět měsíců bylo tempo růstu tržeb za potraviny (+0,4 % y/y) i nepotravinářské zboží (+5,6 % y/y), jak je vidět z grafu 3, a také za prodej pohonných hmot (-0,7 % y/y). Zpomalení tržeb zaznamenaly i specializované prodejny s potravinami a ostatním zboží, stejně jako tržby obchodních řetězců (+0,6 % po silných dubnových +10 %). Nezrychlil ani růst prodejů v e-shopech, tržby za prodej oděvů, obuvi a koženého zboží meziročně poklesly již druhý měsíc v řadě. Jediný znatelný nárůst (+3,1 % y/y) byl v květnu vidět u prodejů aut, nikoli ale jejich oprav, protože autoservisy jsou v útlumu už od srpna loňského roku – od té doby jsou totiž jejich tržby každý měsíc nižší než ve stejnou dobu před rokem.  V úhrnu stouply tržby v motoristickém segmentu o 1,4 % y/y, což je úspěch, neboť za prvních pět měsíců vykázaly snížení o 0,7 % y/y.

Rozhodně nelze zpomalení retailu zdůvodnit dvěma květnovými svátečními dny, ty přece loňský květen měl také (počet pracovních dní byl stejný). Vyčkejme na data z dalších měsíců, která potvrdí nebo vyvrátí, že spotřeba domácností odrážející se v jejich nákupech v maloobchodě, začíná stále více indikovat zesilující sestupnou fázi konjunktury české ekonomiky. Podobně jako v Evropě (s +1,3 % y/y/), kde je však pozice ČR (s +2,7 % y/y) aktuálně stále velmi dobrá (graf 4).

Graf1 - Vývoj MO tržeb v ČR, EU 28 a vybraných evropských zemí.png

 

Graf2 - Vývoj MO tržeb v ČR.png

 

Graf3 - Vývoj MO tržeb za potraviny a  nepotravinářské zboží.png

 

Graf4 - MO tržby v evropských zemích v květnu 2019.png

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard