Trh práce: Trend se obrací, nezaměstnanost již třetí měsíc v řadě neklesá a u žen se zvyšuje rychleji.

Publikováno: 24. 7. 2019

Míra zaměstnanosti byla v evropském měřítku nejvyšší v České republice, Německu, Dánsku, Švédsku a Estonsku, podle ročních dat za rok 2018. Z vývoje prvních pěti měsíců letošního roku je však patrné, že v dubnu a květnu již míra zaměstnanosti v ČR poklesla a počet lidí bez práce se zvýšil.

Spojité nádoby, které představuje v indikátorech trhu práce míra zaměstnanosti a obecná míra nezaměstnanosti, ukázaly v měsících dubnu a květnu změnu trendu – míra nezaměstnanosti začíná mírně stoupat (graf 1), míra zaměstnanosti naopak klesá.

ČSÚ publikuje kromě detailních čtvrtletních výsledků Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) i pravidelné měsíční informace o vývoji zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity v sezónně očištěných datech. Podle nich počty lidí bez práce vzrostly z lednových 108,4 tisíc na květnových 117 tisíc osob. Výrazněji se přitom na tomto pohybu podílela nezaměstnanost žen – těch bez práce bylo v lednu 56 tisíc, ale v květnu již 63,1 tisíc. Počet mužů bez práce však stoupl jen o necelé dva tisíce (z lednových 52,5 tis. na květnových 54 tisíc). Tyto proporce ukazují, že průmysl jako doména zaměstnanosti mužů zatím ještě pracovníky ve větší míře neuvolňuje. 

Změna trendu je patrná také u zaměstnanosti. Třebaže v prvních třech měsících letošního roku byly počty zaměstnaných v české ekonomice nad průměrnou úrovní roku 2018 představující 5 146,4 tis. osob, v dubnu a květnu jich pracovalo méně (5 127,3 resp. 5 136,2 tis. osob).

A relativní údaje vyjádřené v mírách zaměstnanosti a nezaměstnanosti? Zaměstnaní jako podíl na počtu všech osob ve věku 15+ oslabili z průměrných 75 % roce 2018 na 74,7 %, resp. 74,9 % v letošním dubnu a květnu. Snížení je vidět i v samotném letošním roce – jestliže vysoká zaměstnanost mužů daná strukturou české ekonomiky s vysokým podílem zpracovatelského průmyslu, jak již bylo uvedeno, poklesla jen málo (z lednových 82,2 % na 81,8 %), v ženském segmentu zaměstnanosti byl pokles o dost výraznější (z 68,2 % v lednu a 67,3 % v dubnu). Květnová míra zaměstnanosti žen (67,8 %) sice už podobný propad nezaznamenala, přesto je však obrat trendu v prvních pěti měsících letošního roku zřejmý.

Vývoj měsíční míry nezaměstnanosti mužů a žen i celkové nezaměstnanosti – jako počtu lidí bez práce na celkové pracovní síle v zemi, tj. zaměstnaných i nezaměstnaných – v prvních pěti měsících letošního roku ve srovnání s jejich průměrnou úrovní v roce 2018 ukazují grafy 2 až 4. Je z nich jasně patrné, že započalo pomalé „zmenšování“ českého trhu práce po jeho největším vzepětí v historii posledních tří dekád.

Trh práce, který je z pohledu konjunkturních ukazatelů tzv. lag indikátorem, to znamená, že se za reálným vývojem ekonomiky zpožďuje, tak dokládá, že se ekonomika České republiky pohybuje na sestupné trajektorii posledního hospodářského cyklu.

Graf1 - Vývoj míry nezaměstnanosti.jpg

 

Graf2 - Celková míra zaměstnanosti v ČR.jpg

 

Graf3 - Míra zaměstnanosti mužů v ČR.jpg

 

Graf4 - Míra zaměstnanosti žen v ČR.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard