TI: Vedením SOCR ČR je pověřen viceprezident Michal Ševera.

Publikováno: 18. 7. 2018

Praha, 18. července 2018 - Vzhledem k tomu, že paní Marta Nováková byla jmenována do funkce ministryně průmyslu a obchodu, vzdala se ke dni 25. 6. 2018 své dosavadní funkce prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. K tomuto termínu předala plnou moc dosavadnímu viceprezidentovi Svazu – Michalovi Ševerovi, aby Svaz zastupoval v plném rozsahu, a to až do doby zvolení nového prezidenta/prezidentky. Panu Ševerovi děkujeme za přijetí tohoto pověření. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouholetého, a dokonce i zakládajícího člena SOCR ČR, bude dobrým reprezentantem a obhájcem zájmů všech členů našeho Svazu.

Problematika obchodu je i nadále zastřešována dosavadním viceprezidentem pro obchod Pavlem Mikoškou a záležitosti cestovního ruchu bude i nadále řešit dosavadní viceprezident pro cestovní ruch Václav Stárek.

Tímto rozhodnutím je zcela zajištěn plynulý a bezproblémový chod našeho Svazu a kontinuita dosavadní činnosti a aktivit nastavených právě Martou Novákovou.

Bližší informace naleznete v přiloženém tiskovém materiálu.

Ke stažení

TI SOCR ČR - Vedením SOCR ČR byl pověřen viceprezident M. Ševera.pdf PDF 22.08.2019 97.02 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard