Stanovisko SZÚ pro nakládání s odpady v době koronavirové epidemie

Publikováno: 19. 3. 2020

Vážení členové,

zveřejňujeme aktuálně vydané Stanovisko SZÚ pro nakládání s odpady v době koronavirové epidemie - ZDE a níže v příloze.

Dále Vám uvádíme odkaz na informaci, která z výše uvedeného stanoviska vychází a byla zveřejněna na stránkách MŽP - ZDE.

Věnujte, prosím, pozornost především této části:  

Kontaminovaný odpad a potencionálně kontaminovaný odpad z karantény osob

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen desinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na odpad. Tento postup je vhodný pro případy, kdy u osob není prokázáno onemocnění COVID-19.

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně jako je uvedeno v předchozím odstavci (balení, desinfekce). Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování nebezpečného odpadů a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady ale i pro ostatní občany. Způsob by měl stanovit místně příslušný úřad po konzultaci s OOVZ. Jde např. o omezení přístupu ke sběrným nádobám za účelem nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu z popelnic jinými osobami, přebírání odpadu apod. V případě zvýšeného výskytu kontaminovaného odpadu v jedné lokalitě je možno přijmout další opatření jako je např. oddělený sběr a svoz apod. WHO doporučuje přijmout taková opatření, která by zajistila, že tento odpad nebude odstraněn uložením na skládku.

Zdroj: SZÚ, MŽP

Ke stažení

Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf PDF 12.04.2021 586.28 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV