Stanovisko SOCR k tzv. dvojí kvalitě potravin

Publikováno: 12. 10. 2017

SOCR ČR vyzývá ke konstruktivnímu hledání řešení po parlamentních volbách.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), jehož členy jsou také velké obchodní řetězce, pozorně sleduje situaci kolem tzv. dvojí kvality potravin, která poslední dobou rezonuje veřejností napříč Evropou včetně České republiky. Tlak na její medializaci nicméně vnímá jako přirozenou součást vrcholícího předvolebního období, kdy je podstatně větší důraz kladen na emoce a méně na objektivní zobrazení reality.

Obchodní řetězce jsou součástí Česka a tuzemský zákazník je pro ně na prvním místě. Jsme přesvědčeni, že o spokojenost občanů v  roli zákazníků jde i výrobcům potravin a  státním institucím v  čele s  Ministerstvem zemědělství ČR.

SOCR ČR proto vyzývá všechny zúčastněné strany k  diskuzi a nalezení společného postupu namísto vedení neproduktivních mediálních diskusí. Svaz zároveň apeluje na odložení této diskuze na období po parlamentních volbách, kdy do řešení situace už nebudou vstupovat politické ambice a vytvoří se prostor pro konstruktivní hledání konkrétního řešení, na jehož konci budou spokojení zákazníci.

SOCR ČR zastupuje podnikatelské subjekty v  oblasti retailu, které od 90. let minulého století investovaly v  Česku více než 350 miliard korun, ročně odvádějí na daních přes 20 miliard korun a zaměstnávají bezmála 80 tisíc lidí. Jsou to ale zároveň firmy, považující důvěryhodnost zboží, které svým zákazníkům nabízejí, za klíčový faktor jejich loajality, jíž si nesmírně váží. SOCR ČR je přesvědčen, že nechtějí být součástí problému, ale naopak zásadní součástí jeho řešení.

Autor: Marta Nováková, prezidentka Svatu obchodu a cestovního ruchu ČR
Zdroj: SOCR

Ke stažení

TP_SOCR_dvojikvalita.pdf PDF 19.07.2018 111.46 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV