Spotřebitelské ceny: Listopad ve znamení mírnější inflace

Publikováno: 11. 12. 2018

Jak jsme avizovali z výsledků průběžných měsíčních šetření cen potravin, listopadová inflace byla jejich vývojem významně ovlivněna. Plyne to z dnes zveřejněného indexu spotřebitelských cen a jeho struktury. Mírněji než činil průměr za celou ČR rostly ceny v hlavním městě Praze, ze sociálního pohledu pak domácnostem seniorů. Celkově je inflace již druhý měsíc pod úrovní inflace v eurozóně. Pro měnově-politická rozhodování je důležité, že listopadový růst spotřebitelských cen je na úrovni inflačních očekávání ČNB.

Cenová hladina v okruhu cen pro spotřebitele byla v listopadu proti říjnu nižší o 0,1 % s výrazným přispěním cen potravin, které zlevnily během takto krátké doby výrazně (-1,2 % m/m). Kromě nich ušetřili lidé meziměsíčně také ve výdajích za bytové vybavení, rekreaci a kulturu a rovněž za nákupy v položce ostatního zboží a služeb.

Záporný pohyb cen z měsíce na měsíc ovlivnil i vykázanou meziroční inflaci. Ta se snížila z +2,2 %  y/y v říjnu na listopadová +2 % y/y. I v tomto případě ji táhly níž především cen potravin a nealko nápojů (graf 1), které byly oproti loňskému listopadu levnější o 1,2 % (jde o meziroční snížení po velmi dlouhé době, od podzimu 2016, nepočítáme-li faktickou stagnaci z července letošního roku s -0,1 % y/y). Kromě potravin vč. nealko nápojů byly v listopadu meziročně níž už jen ceny odívání a obuvi a pak také ceny v telekomunikacích.  Z ostatních položek podle skupin spotřebního koše českých domácností rostly ceny nejvíce u váhově významných výdajů za bydlení, energie a služby s nimi spojenými (+3,9 % y/y) a také v položce ostatního zboží a služeb (+4 % y/y).   

A právě růst cen služeb opanovává již zhruba půldruhého roku celkovou spotřebitelskou inflaci v ČR, když zdražují vesměs rychleji, než ceny zboží (za listopad aktuálně s +3,3 % y/y proti +1,2 % y/y u zboží). Zčásti to lze vysvětlit vysokou konkurencí mezi obchodníky se zbožím, která u poskytovatelů služeb tak intenzívní není.

Co dalšího lzz číst ze zveřejněných dat listopadové inflaci? Že se potvrdil už druhý měsíc v řadě pozorovaný pomalejší přírůstek spotřebitelských cen v ČR oproti jejich růstu v eurozóně. V té předtím rostla inflace znatelně rychleji než v ČR (graf 2), když příčinou byl tamější rychlejší růst cen potravin oproti ČR. Kromě mezinárodního srovnání stojí za zmínku i vykázaná data o inflaci v ČR podle sociálních skupin. Plyne z nich, že ceny rostou rychleji u výdajů mimopražských domácností a naopak podprůměrně, tj. znatelně pomaleji, u výdajů domácností starších lidí – v hlavním městě Praze byl totiž index spotřebitelských cen v listopadu meziročně vyšší o 1,7 % (jde o výsledek bez dopočítávaného  nájemného, tak jak tento pohyb publikuje ČSÚ), domácnostem seniorů pak stouply ceny o 1,4 % y/y. V obou případech jde čísla nižší než celkový nárůst spotřebitelských v ČR jako celku, tj. +2 % y/y.

Zmínili jsme vztah inflace a měnově politických rozhodnutí v podobě očekávání spojených s růstem úrokových sazeb. Současný údaj o inflaci, s fakticky zanedbatelným růstem jádrové inflace, tak předchozí spekulace trhu o možném rozhodnutí ČNB zvýšit sazby ještě závěrem letošního roku odsouvá až na rok 2019.

Graf1-Vývoj spotřebitelských cen v ČR celkem a potravinová inflace.jpg

Graf2- Srovnání vývoje spotřebitelské inflace v ČR a eurozóně podle.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard