Spotřebitelské ceny: Inflace zůstala stejná

Publikováno: 11. 9. 2017

Jak ukázala zpracovaná data ze srpnového šetření o cenách potravin, celkovou spotřebitelskou inflaci za tento měsíc zrychlovat potravinářské zboží nemělo. Úvaha z našeho komentáře o cenách potravin se tak potvrdila – tempo jejich růstu mírně oslabilo, sezónní potraviny byly dokonce pátý měsíc v řadě v deflaci. I když vývoj cen potravin ovlivňuje celkovou spotřebitelskou inflaci v ČR stále nejvíce, akceleračně již nepůsobí. Oproti červencovém meziročnímu přírůstku naopak zrychlily ceny v dopravě, za alkohol a cigarety, dále u výdajů za bydlení vč. energií a také za zdraví.

Srpnový meziroční růst spotřebitelských byl stejný jako v červenci, kdy inflace činila +2,5 %. V meziměsíčním srovnání mírně poklesla (-0,1 %). V srpnu totiž působily protiinflačně ceny ovoce, zeleniny a brambor, které byly ve srovnání s loňskem nižší o 2,5 % (v červenci -1,2 %). Mohlo by se sice zdát, že toto zboží nemůže mít vzhledem ke své váze ve spotřebním koši českých domácností velký význam, ale aktuální data ČSÚ ukazují, že celková inflace bez zahrnutí tohoto sezónního zboží by v srpnu činila nikoli +2,5 % y/y, ale +2,8 % y/y – jeho vliv tedy není bezvýznamný. 

Jestliže ceny sezónního zboží působily směrem k nižší celkové spotřebitelské inflaci v ČR v měsíci srpnu, opačně přispívaly ceny pohonných hmot, které přešly z červencových -0,1 % y/y do +2,1 % y/y (celkově v dopravě +2,7 % y/y i vlivem růstu cen automobilů). Kromě cen v dopravě zrychlily oproti meziročnímu růstu vykázaném v měsíci červenci i ceny významné výdajové položky domácností, tj. nákladů na bydlení z +2 % y/y na +2,2 % y/y - hlavně vlivem růstu čistého nájemného (+2,5 %), ale i vody (vodné +1,2 %, stočné +1,4 % y/y). Elektřina byla dražší o 0,3 % y/y.

I když růst cen potravin dále neakceleroval (+5,6 % y/y oproti +5,8 % v červenci), zůstává stále největším „nositelem“ spotřebitelské inflace v ČR. Každý měsíc zdražuje o pár desetinek i bydlení vč. vody a energií (na 2,2 % y/y z červencových +2 % y/y). Podobně je tomu u výdajů domácností za zdraví (v srpnu +3,9 % y/y) - ty za poslední dva roky zdražily o 7,5 %, čímž se spolu s růstem cen za ubytování a stravování (+7,7 %) staly položkou s největším přírůstkem cen oproti průměru roku 2015 – celková inflace za tu dobu narostla o 3,3 %.  

Plné tři čtvrtiny české spotřebitelské inflace tak „zařídily“ v srpnu právě ceny potravin, ceny bydlení vč. vody a energií a také ceny za ubytovací a stravovací služby, jak je vidět ze struktury příspěvků jednotlivých skupin vydání domácností. Růst cen potravin totiž „přidal“ celkovému růstu spotřebitelských cen celý jeden procentní bod, zdražení bydlení pak +0,5 pb. a růst cen za ubytování a stravování +0,4 pb. Jedinou položkou spotřebního koše, která celkovou inflaci snižovala, byly ceny v telekomunikacích (vč. poštovních služeb) s -0,1 pb. (s tempem -1,4 % y/y). Zde především v tom, že mobilní telefony zlevnily meziročně o 15 % a telefonní služby o 1 % y/y.

Zajímavou skutečností z informací poskytnutých v dnešní zprávě ČSÚ je významně rychlejší růst cen služeb (+3,2 % y/y) oproti růstu cen zboží (+2,1 % y/y). Zvláště uvážíme-li, jaký podíl mají nyní potraviny jako typicky „zbožová“ položka inflace v ČR. Ale na druhou stranu jsou tu další druhy zboží, kde je růst jeho cen významně pod dynamikou celkové inflace (odívání a obuv +0,5 % y/y, alkohol a cigarety +1,4 % y/y) nebo dokonce v deflaci (bytové zařízení -0,6 % y/y).
Co se budoucnosti inflace týká, nelze si dělat z pohledu spotřebitele iluze, že se ceny potravin budou v nadcházejících měsících snižovat – na to je odhad letošní úrody příliš slabý a poptávka spotřebitelů příliš silná. Ale jejich velmi rychlý růst zaznamenávaný od loňského podzimu do nynějška se zdá být už spíše minulostí.

Z trendového pohledu může sucho dále zdražovat cenu vody, vysoké ceny bytů se mohou promítnout do dalšího růstu cen nájemného. Dynamika spotřebitelských cen se tak zřejmě až do konce roku nebude významněji odchylovat od nynějších hodnot, v pravděpodobném intervalu 2,4 % až 2,8 % y/y.

 

Graf: Vývoj spotřebitelských cen v ČR (v % y/y, resp. v % m/m)

graf_inflace za 8-2017.png

Pramen: ČSÚ

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • CSOB
  • PP
  • KMV