Spotřebitelské ceny: Inflace čtvrtý měsíc zpomaluje podobně jako v Evropě

Publikováno: 9. 3. 2018

Ceny zboží služeb v České republice se v únoru proti lednu podle celkového indexu spotřebitelských cen nezměnily. To mělo za následek meziroční zpomalení inflace na +1,8 % z lednových +2,2 % y/y. Takovýto vývoj by mohl zvětšit pravděpodobnost, že ČNB oproti předpokladu zvýší letos úrokové sazby méně než třikrát.

Vývoj v celém cenovém řetězci v ekonomice České republiky vyústil ve zpomalení jeho poslední fáze, tedy cen pro spotřebitele. Prohlubující se deflace u cen dovozu, navzdory posilující koruně, ovlivnila i postupné slábnutí cen zejména průmyslových výrobců – opět navzdory dražší ropě. Lze se tedy divit, že i toto vše tlačí spotřebitelskou inflaci v ČR níž? Ta zpomaluje už od října, z tehdejších +2,9 % y/y na únorových +1,8 % y/y.

Tři položky s nejvyšší váhou ve spotřebním koši českých domácností, které představují přes polovinu jejich celkových výdajů na spotřebu, zaznamenaly v únoru pro spotřebitele příznivý cenový vývoj a měly rozhodující vliv na zpomalování růst cen. Meziroční inflace u potravin vč. nealko nápojů byla totiž v únoru již čtvrtý měsíc v řadě opět výrazně nižší (+3,8  % y/y), jak je patrné z grafu 1. Ceny spojené s náklady na bydlení vč. energií nezrychlily svůj růst a meziročně se zvýšily stejně jako v lednu (+2,3 % y/y). Ceny v dopravě byly oproti lednovému meziročnímu růstu výš o pouhou desetinu procenta  (na 1,1 % y/y).

Cenový vývoj u těchto tří největších položek spotřeby českých domácností, podílejících se na únorovém přírůstku cen ze zhruba dvou třetin, doplnilo zpomalení inflace u většiny zbylých položek spotřebního koše. Ceny rostly v únoru oproti lednovému výsledku rychleji jen u bytového vybavení a oprav v domácnostech (na +1,3 % y/y) a u tzv. ostatního zboží a služeb (na +1,4 % y/y) – v obou případech tedy z pohledu celkové únorové inflace v růstech nižších než činil její průměr (+1,8 %). Navíc se dohromady podílejí na výdajích domácností jen asi desetinou. Poslední tři měsíce se také ukazuje stále mělčí pokles cen za odívání a obuv a v únoru již byly prakticky stejné jako před rokem  (-0,1 % y/y).

Cenový vývoj v České republice se nevymyká jejich vývoji v Evropě (graf 2). V USA po růstu z druhé poloviny loňského roku inflace v posledních třech měsících kolísá kolem +1,8 %  y/y. Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) klesá především v eurozóně (na +1,3 % y/y v lednu, odhad pro únor činí +1,2 % y/y). Celá EU pak ukazuje inflaci rychlejší (v lednu +1,6 %), výrazněji nad průměrem je v Pobaltí a také na Slovensku. Je zajímavé, že relativně velmi dobrá poptávka ze strany evropských domácností nevytváří tlak na růst cen – jejich vývoj je tak, podobně jako v ČR, v režii strany nabídky.

Graf 1: Spotřebitelská inflace v ČR celkem a vývoj cen potravin a nealko nápojů (v % y/y)

Graf 1- Spotrebitelska inflace v CR celkem a vyvoj cen potravin a nealko napoju.png

Pramen: ČSÚ

 

Graf 2: Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) v ČR, EU a eurozóně (v % y/y)

Graf 2- Harmonizovany index spotrebitelskych cen v CR EU a eurozone.png

Pramen: Eurostat

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard