Spotřebitelská inflace: Růst cen zrychluje již druhý měsíc.

Publikováno: 12. 6. 2018

Pohonné hmoty a potraviny stály v květnu za opětovným zvětšením růstu cen v České republice. O dost však zdražila i objemově méně významná položka tzv. ostatního zboží služeb. U cen bydlení a s ním spojených služeb zůstala inflace stejná jako v dubnu, tj. dále nezrychlila.  

Spotřebitelskou inflaci v ČR táhnou ceny služeb, které se proti stejnému období loňského roku zvýšily o 2,8 %, zatímco ceny zboží jen o 1,8 %. Váha služeb ve spotřebním koši je však podstatně nižší než váha zbožových položek (jen o něco víc než třetinová, z nich opět zhruba třetinu tvoří nájemné). 

Nadpoloviční většina položek spotřebního koše českých domácností zaznamenala v květnu vyšší růst, než jaká byla v úhrnu průměrná dynamika spotřebitelských cen (+2,2 % y/y po dubnových +1,9 % y/y, jak je vidět z grafu 1). Že znovu zrychlilo zdražování potravin (graf 2), bylo zřejmě již z vývoje jejich cen v průběhu měsíce května. Přesto však zrychlení potravinové inflace o 0,6 pb. (na +2,4 % y/y z dubnových +1,8 % y/y) představuje relativně významný nárůst, ve srovnání s dubnovými cenami o celé 1 % m/m (!). Ještě větší skok však zaznamenaly ceny pohonných hmot, které po setrvalém čtyřměsíčním poklesu (v dubnu -0,4 % y/y) stouply v květnu o silných 4,8 % a vytáhly tak inflaci v dopravě na +2,9 % y/y po dubnových +1,5 % y/y. Pokračující zdražování pohonných hmot v České republice vykáže zřejmě ČSÚ i za měsíc červen, přestože v té době cena ropy na světových trzích již poklesla – majitelé tuzemských čerpacích stanic však nadále cenu benzínu a motorové nafty zvyšovali, zřejmě i vlivem  předchozího zásobení za vyšších nákupních cen.

Potraviny spolu s cenami v dopravě tak zvýšily květnový index spotřebitelských cen o víc než třetinu. Spolu s cenami bydlení a službami s ním spojenými (+2,5 % y/y) přispěly tyto tři položky k celkové spotřebitelské inflaci plnými dvěma třetinami.  

Výdaje českých domácností za položky zastoupené menším dílem v jejich spotřebním koši byly v květnu ovlivněny vyšším než tříprocentním růstem cen za alkohol a cigarety a srovnatelným zvýšením cen u výdajů za zdraví. Ceny v restauracích a ubytovacích zařízeních rostou poslední měsíce v meziročním vyjádření stabilně mezi třemi až čtyřmi procenty (v květnu +3,6 % y/y).

Co zlevnilo? Méně než loni ve stejnou dobu zaplatili spotřebitelé za mobilní telefony, internet a telekomunikační služby obecně, pod úrovní loňského roku zůstaly v květnu i ceny oblečení a obuvi. V obou případech jde o zboží a služby, které jsou v ČR již po mnoho měsíců neustále v deflaci. 

Významněji zdražilo i tzv. ostatní zboží a služby (+2,5 % y/y z dubnových +1,9 %), což je položka v komentářích zpravidla málo frekventovaná. Jde přitom o široké spektrum služeb počínaje osobní péčí (kadeřnictví, kosmetika), sociální péčí, pojištěním, finančními službami až po různé administrativních poplatky (např. za vydání pasu), právní a účetní služby a pohřebnictví. U zboží zde obsaženého pak jde o sortiment spojený s těmito službami (ale např. také o nákup klenotů). Toto tzv. ostatní zboží a služby sice představuje jen zhruba 7 % všech výdajů domácností, ale v reálném vyjádření počítejme s téměř 178 miliardami, podle dat za rok 2016 (samotné výdaje na osobní péči činí 3 % výdajů domácností, tj. reálně 62 mld. korun, jak ukazuje graf 3). Bez znalosti vývoje cen v podrobné diverzifikaci těchto služeb lze jen odhadnout, že rostoucí ceny zde odrážejí i trend jejich intenzivnějšího využívání (v roce 2017 při růstu celkové spotřeby českých domácností o 4,5 % můžeme předpokládat i pokračující dynamiku takovýchto výdajů). Lidé si je „mohou dovolit“.   

Silná poptávka domácností umocňovaná důvody, které stále opakujeme (příznivá situace v příjmech, bezstarostnost pokud jde o pracovní uplatnění, optimistický náhled na budoucnost) motivuje obchodníky a poskytovatele služeb ke zvyšování cen bez obav, že tempo růstu tržeb významně oslabí. 

Snímek obrazovky 2018-06-12 v 8.18.34.png

Snímek obrazovky 2018-06-12 v 8.18.42.png

Snímek obrazovky 2018-06-12 v 8.18.49.png

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard