Společný dopis HK ČR, SOCR, AMSP a KDP ve věci vládního návrhu zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení

Publikováno: 12. 5. 2020

Vážený pane předsedo vlády,

vážená paní ministryně,

vážený pane předsedo poslaneckého klubu, 

obracíme se na Vás v souvislosti s vládním návrhem zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 860). Tímto návrhem by se měla v nejbližší době zaobírat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. My jako zástupci subjektů, jichž by se mělo nové kompenzační opatření dotýkat, bychom uvítali, pokud bychom se i v režimu legislativní nouze mohli aktivně zapojit do diskuse o podobě připravované právní úpravy. Jsme přesvědčeni, že se podobný konstruktivní postup osvědčil při probíhající novelizaci zákona o kompenzačním bonusu, kterou se adresáti bonusu rozšiřují o společníky společností s ručením omezeným.

Předložený návrh, bohužel, neodpovídá vládou slibované skutečně rychlé a efektivní pomoci firmám za účelem zachování pracovních míst a nekoresponduje příliš s ujištěním, že pro vládu je důležité „udržet firmy při životě.“

Cílem našeho návrhu je především využít a rozvinout původní návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na časově omezené částečné snížení odvodu sociálního pojištění zaměstnavatelů, které však již není součástí vládní předlohy. Druhým cílem je prodloužit odklad odvodu o několik měsíců a nakonec třetím cílem je nepenalizovat odložené platby odvodů. Vycházeli jsme z pozitivních zkušeností při určování jednoduchých kritérií pro subjekty kompenzačního bonusu, která jsme odpovídajícím způsobem přizpůsobili pro zaměstnavatele odvádějící pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Námi podporovaná varianta je následující:

  • u všech zaměstnavatelů snížení odvodu sociálního pojistného za zaměstnavatele o 20 % za měsíce květen a červen, není-li dále stanoveno jinak
  • u krizí zasažených zaměstnavatelů snížení odvodu SP o 80 % za měsíce květen a červen
  • u krizí zasažených zaměstnavatelů snížení odvodu SP o 40 % za měsíce červenec a srpen
  • odvod pojistného za měsíce květen a červen posunout do 20. 12. 2020
  • odvod pojistného za měsíce červenec a srpen posunout do 20. 2. 2021

Týká se podnikatelů, tedy zaměstnavatelů vyplácejících mzdu.

V příloze pro názornost přikládáme vládní návrh zákona s barevně zvýrazněnými změnami, které odrážejí výše zmíněné cíle. Velmi bychom ocenili, pokud by se příslušné změny provedly prostřednictvím komplexního pozměňovacího návrhu za aktivní spoluúčasti vlády. Alternativou by mohl být odpovídající poslanecký pozměňovací návrh. Přijetím (komplexního) pozměňovacího návrhu by stát poskytl zaměstnavatelům přiměřené liberační řešení i v oblasti odvodů na sociální pojištění.

 

S úctou

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., v. r. 

prezident Hospodářské komory ČR

 

Ing. Tomáš Prouza, MBA, v. r. 

prezident SOCR ČR

 

Ing. Petra Pospíšilová, v. r.

prezidentka KDP ČR

 

Ing. Karel Dobeš, v. r. 

předseda představenstva AMSP ČR

 

 

Zdroj: HK ČR, SOCR ČR, KDP ČR, AMSP ČR

Ke stažení

DOPIS ústavním činitelům k odkladu a snížení pojistného na sociální zabezpečení.pdf PDF 22.04.2021 414.64 KB
Pozměňovací návrh HK-SOCR-KDP-AMSP.pdf PDF 19.04.2021 147.57 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV