Tisková zpráva: SOCR zahájil spolupráci s Janem Mühlfeitem

Publikováno: 17. 8. 2016

Svaz obchodu a cestovního ruchu zahájil spolupráci s Janem Mühlfeitem v oblasti strategie rozvoje lidského potenciálu a komunikace mezi členy SOCR. První pracovní snídaně proběhla 17. srpna 2016 za účasti všech velkých zaměstnavatelů, členů SOCR.

Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR) reprezentuje přímo i prostřednictvím svých skupinových členů víc než 2500 unikátních zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají až 400 tisíc lidí pracujících v sektoru obchodu a cestovního ruchu. Sektor služeb přitom vytváří z ekonomického hlediska největší přidanou hodnotu a jeho kvalita se výrazně podílí na tvorbě HDP a zvyšování efektivity práce. Kvalita služeb závisí především na kvalifikovaném personálu a na dlouhodobém rozvoji jeho potenciálu. Proto je také nutné zvýšit prestiž jednotlivých profesí a zdůraznit význam celého sektoru. Právě s tím by měl členům SOCR pomoci Jan Mühlfeit.

„Chceme, aby se do budoucna posílil terciální sektor a zvýšil se také důraz na vzdělávání v tomto oboru. Doufáme, že ve spolupráci s uznávaným českým manažerem Janem Mühlfeitem toho dosáhneme," řekla prezidentka SOCR Marta Nováková.

„Svaz obchodu a cestovního ruchu přispívá k tomu, aby Česká republika byla konkurenceschopná a silná v rámci globální ekonomiky. K dosažení tohoto cíle potřebujeme vzdělanou a flexibilní pracovní sílu. Proto je nutné se zaměřit na celoživotní vzdělávání zaměstnanců, aby se byli schopni dlouhodobě uplatnit na trhu práce, rekvalifikovat se a pracovat na jiných pozicích v souladu s tím, jak se mění ekonomické prostředí. Jenom to nám zajistí prosperitu," domnívá se Jan Mühlfeit.

Jan Mühlfeit bude vést pravidelné pracovní snídaně pro členy SOCR, které napomohou vedení společného dialogu, ale především si z nich účastníci budou odnášet konkrétní výstupy. Ty pak budou moci využít při tvorbě strategie rozvoje lidských zdrojů a komunikace v rámci svých vlastních podniků.

Pro další informace:

Irena Vlčková
manager pro cestovní ruch, sociální dialog a PR
tel.: 736 624 859
e-mail: vlckova@socr.cz

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard