Směrnice o tabákových výrobcích a její provádění v EU

Publikováno: 30. 5. 2016

Dne 20. května 2016 nabyla ve všech členských státech EU účinnosti nová směrnice o tabákových výrobcích. Tato směrnice představuje významný úspěch pro oblast veřejného zdraví. Od kouření má odradit především mladé lidi.

Přinese také zásadní změny do výroby a prodeje tabákových výrobků. Prodej cigaret aromatizovaných ovocnými či mentolovými příchutěmi, které jsou přitažlivé právě pro mladé lidi, nebude povolen. Na balení cigaret budou povinně umísťována nepřehlédnutelná kombinovaná zdravotní varování, která spotřebitele upozorní na rizika, jež jsou s kouřením spojená. Producenti tabáku nebudou smět své výrobky uvádět na trh pod zavádějícími označeními typu „přírodní“ či „ekologické“. Směrnice se rovněž zabývá nedovoleným obchodem s tabákovými výrobky. Novými ustanovení se od nynějška regulují i elektronické cigarety. Tyto výrobky tak budou muset splňovat zvláštní požadavky týkající se bezpečnosti a kvality.

Poslední dva roky přinesly v oblasti kontroly tabáku opravdu mnoho změn.

Evropská komise přijala devět právních aktů (osm prováděcích aktů a jeden akt v přenesené pravomoci) obsahujících podrobná technická pravidla, která jsou k provedení směrnice o tabákových výrobcích nezbytná. Patří mezi ně metody k určení příchutí tabákových výrobků, podoba nových zdravotních varování a pravidla pro náhradní náplně elektronických cigaret.

Evropský parlament a Rada musely směrnici několikrát obhajovat. Tři samostatné žaloby proti ní podali zástupci tohoto průmyslového odvětví a jeden členský stát. Letos 4. května Soudní dvůr potvrdil platnost všech bodů směrnice, čímž stvrdil její vazbu na vnitřní trh. Zároveň si mohli oddechnout její autoři, protože jejich práce nepřišla vniveč a přínos pro veřejné zdraví se stává realitou.

Na jejím provedení do vnitrostátních právních systémů samozřejmě usilovně pracovaly i členské státy. Mnohé z nich zavedly doplňující nebo nadstavbová opatření, například jednotné nenápadné balení tabákových výrobků, které tak nepřitahuje pozornost potenciálních kuřáků, omezení reklamy nebo vymezení nekuřáckého prostředí, například v restauracích.

Všem těm, kteří se podíleli na přípravě a prosazení směrnice patří velký dík. Nejen za odvedenou práci, jejímiž prioritami bylo právě zdraví občanů a nezvratné, vědecky podložené důkazy, ale i za odolnost vůči lobbování ze strany zástupců tabákového průmyslu a jejich spojenců. Tento obtížný úkol pokračoval i v členských státech během transpozice tohoto právního aktu.

Uplatňování směrnice v celé EU je pro sektor veřejného zdraví velkým krokem vpřed. Počet kuřáků v EU klesá. Směrnice o tabákových výrobcích by měla tento trend posílit a zajistit, aby tomuto smrtelnému návyku propadalo čím dál méně mladých lidí.

http://ec.europa.eu/health/newsletter/174/focus_newsletter_cs.htm#focus_projects

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV