Služby: Zpřesnění růstu tržeb je mírně výš, ale stvrzuje postupnou ztrátu předchozí velmi vysoké dynamiky

Publikováno: 8. 1. 2018

I když prudké meziroční tempo růstu tržeb v prvním pololetí roku 2017 ve třetím kvartále polevilo, v úhrnu tří čtvrtletí jde o druhý nejvyšší přírůstek za posledních jedenáct let, kdy oficiální statistika služby v dané struktuře sleduje. Předchozí rychlý vývoj tržeb v prvním a druhém čtvrtletí loňského roku, hnaný výš především jejich tempem v ubytování a stravování po zavedení EET, vystřídala ve třetím čtvrtletí jiná odvětví.

Výrazně nadprůměrně rostla v ČR v období od července do září např. letecká doprava, IT, služby právníků a účetních anebo i skupina „drobnějších“ služeb, jako jsou překladatelské, návrhářské a fotografické činnosti. Téměř dvojnásobně oproti službám celkem rostla i celá sekce tzv. administrativních a podpůrných činností, kde však některé sféry služeb značně polevily ze svých dvojciferných růstů z první poloviny roku. A doloženo čísly?

Zpřesněné třetí čtvrtletí roku 2017 ukázalo meziroční růst tržeb ve službách o 2,7 % v reálném vyjádření (před zpřesněním +2,5 %), nominálně rostly tržby ve službách o téměř pět procent (+4,9 % y/y), jak je vidět z grafu 1. Navzdory tomuto velmi slušnému výsledku tempo růstu tržeb v sektoru služeb České republiky mírné oslabilo. V prvním čtvrtletí totiž rostly služby o extrémních 6,8 %, ve druhém pak o 3,7 % (graf 2).

Zpomalení ve třetím čtvrtletí bylo ovlivněno postupným „uklidňováním“ růstu tržeb za ubytování a stravování na +6 % y/y z 12,1 %, resp. 12,5 % v předchozích dvou čtvrtletích, kdy tento typ služeb těžil z efektu zavedení elektronické evidence tržeb. Na snížení celkové dynamiky tržeb však mělo ve třetím čtvrtletí 2017 vliv i mírné oslabení v telekomunikacích. Nepříznivě působil samozřejmě i meziroční pokles v činnostech souvisejících s nemovitostmi (-0,6 %) a také u profesních, vědeckých a technických činností (-0,1 %, kde táhly tržby dolů především architektonické a inženýrské služby s -5,5 %, u nichž klesly tržby dokonce i v nominálním vyjádření (-2,8 %). Meziroční poklesy tu mohly souviset s odkládaným zahajováním bytové výstavby způsobeným legislativou (s tím koresponduje i pokles u činností v nemovitostech).

Níž oproti stejnému období roku 2016 byly v této sekci služeb i tržby z reklamy a průzkumu trhu (-0,3 % y/y proti +5,4 % z prvního čtvrtletí). U reklamy hraje roli sezónnost, což je ovšem u temp v meziročním srovnání eliminováno, takže může jít i o vliv statistické základny předchozí roku (např. v srpnu 2016 rostly tržby z reklamy a průzkumu trhu o 4,9 % y/y). Přitom právě reklamní služby a průzkum trhu spolu s architektonickými a inženýrskými službami jsou objemově největšími položkami v profesních, vědeckých a technických činnostech. Je tedy logické, že se podílely největší měrou na meziročním poklesu celé této skupiny služeb. 

Z předchozích dvojciferných meziročních růstů polevilo ve třetím čtvrtletí loňského roku i tempo tržeb agentur práce (na +6,7 % y/y z 18,4 %, resp. 16,1 % v prvním a druhém čtvrtletí). Lze to zřejmě přičíst obrovskému tlaku na trhu práce, kdy zprostředkovatelské agentury už „nemají z čeho brát“. Významná ztráta tempa růstu tržeb postihla i cestovní kanceláře (z +11,5 % y/y, resp. +14,6 % y/y v prvním a druhém čtvrtletí na +8,8 % y/y). I tak však jde ve srovnání s růstem celého sektoru služeb (+2,7 % y/y) o velmi příznivý výsledek.  Naopak meziročně méně stržily bezpečnostní agentury, což může rovněž souviset s nedostatkem pracovníků, a tedy omezováním nabídky těchto služeb. Pod srovnatelnou úrovní loňského roku byli také podnikatelé v ostatních osobních službách, kam patří např. kadeřnické a kosmetické služby, čistírny, fitcentra, wellness centra, aj., kde je pokles patrný již dvě čtvrtletí.

Zatím nejaktuálnější data za měsíc říjen loňského roku však znovu vzbuzují optimismus (graf 3). Postupná ztráta měsíčních temp tržeb ve službách (z +6,5 % y/y reálně v květnu přes +3,7 % y/y v červenci až na +0,9 % y/y v měsíci září) se totiž v údajích za říjen nepotvrdila – tržby znovu obnovily růst (+3,7 % y/y, když vzhůru vyletěly především služby IT a pozemní doprava). Pokud takováto dynamika vydrží, budou služby v posledním čtvrtletí loňského roku znovu významným faktorem růstu zdrojů v české ekonomice.

 

Graf 1: Reálný a nominální vývoj tržeb v sektoru služeb (meziroční indexy; trend podle šestiměsíčních klouzavých průměrů)

Graf 1- Realny a nominalni vyvoj trzeb v sektoru sluzeb.png

Pramen: ČSÚ, vlastní propočty

 

Graf 2: Čtvrtletní tržby v sektoru služeb (meziroční index, reálně)

Graf 2- Ctvrtletni trzby v sektoru sluzeb.png

Pramen: ČSÚ

 

Graf 3: Vývoj tržeb vybraných služeb (reálně, po měsících, meziroční indexy)

Graf 3- Vyvoj trzeb vybranych sluzeb.png

Pramen: ČSÚ

Zdroj: SOCR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard