Služby: Zpomalování české ekonomiky je doloženo i faktickou stagnací tržeb v sektoru služeb

Publikováno: 26. 11. 2019

Poslední tři roky charakterizuje dynamiku tržeb v sektoru služeb České republiky skutečnost, že jejich meziroční růst v každém čtvrtletí daného roku oslabuje na tempu. Letos ve třetím čtvrtletí však poprvé od roku tržby ve službách zůstaly téměř stejné jako ve stejném období předchozího roku – vzrostly reálně pouze o 0,3 % (graf 1). Kromě odvětví ICT a ubytování a stravování vykázala všechna ostatní odvětví služeb meziroční pokles.

Zpomalení v sektoru služeb neprobíhá jen v české ekonomice. I když tabulka Eurostatu je, pokud jde o data za třetí čtvrtletí ještě relativně chudá, ukazuje, že meziročně nižší růst zaznamenávají kromě ČR i služby v Dánsko (+1,4 % po +3,3 % ve druhém čtvrtletí), ve Španělsku (+4,6 % po +5,9 %), v Rumunsku (+8,9 % po +11,5 %), Slovensku (+4,4 % po + 9,5 %) a v UK (+5,3 % z +7 % y/y). České zpomalení je však větší (graf 2).

Dynamiku tržeb v sektoru služeb České republiky „zachraňovalo“ v letošním třetím čtvrtletí odvětví ICT. Tržby zde stouply meziročně reálně o 5,9 %, tedy výrazně více, než v průměru za celý sektor služeb (+0,3 % y/y). Dařilo se zde zejména segmentu informačních technologií (+6,2 %) a informačních činností (+8,6 %). V telekomunikacích rostly tržby reálně o 3,1 % ovšem za cenu poskytovaných slev, neboť nominálně zde stržili obchodníci jen o 1,7 % více.

Mírně nad průměrem celého sektoru služeb byl ve třetím čtvrtletí i výsledek tržeb v ubytování a stravování (+0,7 % y/y), kde kladný přírůstek za odvětví (graf 3) udržely tržby ve stravovacím segmentu, neboť hoteliéři, resp. i další ubytovací zařízení, loňskou úroveň tržeb nepřekonali (-1,3 %).

Ostatní odvětví služeb ve třetím čtvrtletí příliš úspěšná nebyla, alespoň podle vývoje tržeb za jejich podnikání.  Zatímco odvětví ICT i odvětví ubytování a stravování přispěla podle tvorby hrubé přidané hodnoty ve třetím čtvrtletí k růstu HDP ĆR, jak uvedl ČSÚ ve svém nedávném flash odhadu, odvětví dopravy a skladování sice v tomto výčtu bylo uvedeno také, ovšem pokud jde o vykázané tržby, úrovně třetího čtvrtletí loňského roku nedosáhlo (-0,7 % y/y). Na vině nebyl segment skladování a tzv. vedlejších činností v dopravě, kde přece jen tržby nepatrně rostly (+0,2 % y/y) a ani činnost pošty s přírůstkem +18,6 % y/y (!). Příčinou byl propad v letecké dopravě (-10,9 % y/y) spolu s omezením výkonů pozemní dopravy (-3,4 % %), které zřejmě souvisí se ztrátou předchozí silné dynamiky zpracovatelského průmyslu.

Zbytek sektoru služeb byl podle výsledků poměrně slabý – meziročně nižší tržby měly činnosti v nemovitostech (-1,7 %), v odvětví profesních, vědeckých a technických činností (-1,5 %), kde byli v plusu pouze právníci a účetní. Pokles zaznamenalo také celé odvětví administrativních a podpůrných činností (-1,5 %) hlavně vlivem skoro desetinového propadu tržeb agentur práce.

Celkově lze výsledky sektoru služeb v ČR v letošním třetím čtvrtletí podle dynamiky tržeb považovat za zklamání – byly nejslabší za posledních pět let. I když hrubá přidaná hodnota je něco jiného a podle ní byla všechna odvětví služeb podle posledních dat zatím za druhé čtvrtletí přesvědčivě v plusu, nelze brát na lehkou váhu fakt, že ve třetím čtvrtletí tržby významné části ekonomiky - kterou sektor služeb podle výkonu a zaměstnanosti bezesporu je – mezičtvrtletně poklesly a docílený velmi skromný reálný růst o 0,3 % lze připsat na vrub většímu počtu pracovních dní.

Graf 1 - Vývoj tržeb v sektoru služeb v ČR v letech 2013-2019.png

 

Graf 2 - Tržby v sektoru služeb v ČR, eurozóně a EU 28.png

 

Graf 3 - Porovnání vývoje tržeb v sektoru služeb ČR a v odvětví Ubytování a stravování.png

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard