Služby: Tržby rostly během prvního čtvrtletí každý měsíc pomalejším tempem

Publikováno: 13. 5. 2019

Podnikatelé ve službách stržili reálně v letošním prvním čtvrtletí o 2,5 % více než před rokem. Šlo o slabší dynamiku než ve stejnou dobu loni i předloni. Číslo bylo rovněž nižší, než kolik činil roční přírůstek tržeb v roce 2018.

Vývoj v prvním čtvrtletí byl charakterizován postupně se snižujícím meziročními přírůstky tržeb sektoru služeb České republiky. Málo oslnivý byl především březnový výsledek, který „nenahodila“ výš ani velmi slabá loňská srovnávací základna (v březnu 2018 tržby ve službách poklesly o 0,2 % y/y).

Právě březen tak ovlivnil celý čtvrtletní výsledek (+2,5 % y/y), který nedosáhl úrovně stejného období loňského roku (+3,1 % y/y) a ani zdaleka se neblížil vysokému přírůstku z prvního čtvrtletí 2017 (+7,1 % y/y). Postupnému zpomalování české ekonomiky tak odpovídá i oslabující dynamika sektoru služeb (leden +2,7 %, únor +2,6 %, březen +2,1 % y/y). Kde zejména se ve službách přírůstky tržeb tenčí?

Oproti průměru za celý sektor služeb rostly pomaleji tržby v dopravě a skladování, což je segment napojený na průmysl a sekundární sektor jako takový, což potvrzuje úvahu o souvislosti se sestupnou fází ekonomického cyklu v České republice. Přitom v celém tomto odvětví je poměrně široký rozptyl přírůstků tržeb – zatímco letečtí dopravci stržili meziročně reálně více o téměř 11 %, v logistice (skladování a vedlejší činnosti v dopravě) naopak tržby poklesly o 1,7 %, zřejmě i útlumem výstavby dalších nových logistických center. Přitom právě v této oblasti se pokles tržeb během prvního čtvrtletí výrazně prohluboval, až na březnových -3 % y/y.

Nijak slavný není ani výsledek za činnosti v oblasti nemovitostí, kde zůstaly tržby prakticky stejné jako loni (+0,1 % y/y), ani v odvětví administrativních a podpůrných činností (+0,8 %). Zde je přírůstek tržeb udržován v zelených číslech jen díky silnému pronájmu a operativnímu leasingu. Jeho tržby stouply meziročně o téměř desetinu, což lze zřejmě vysvětlit využíváním těchto služeb ze strany mnoha firem budujících takto své „flotily“ aut namísto pořizování vlastních automobilů. V rámci odvětví jsou pak tržby ostatních segmentů velmi slabé a většinou poklesly – osobní služby -0,9 %, cestovní kanceláře -8,3 %, bezpečnostní a pátrací služby -0,3 % a také již čtyři měsíce v řadě klesající tržby agentur práce s -5 % y/y. Právě napjatý trh práce tlačí tržby za její zprostředkování níže, než tomu bývá v obdobích, kdy se firmám vyplatí využívat těchto typů služeb, jako tomu je v časech nástupu konjunktury.    

A kde jsou na tom o něco málo lépe? Po odeznění statistického efektu elektronické evidence tržeb (EET) rostou tržby za ubytování a stravování již jen mírně (+2,2 % v prvním čtvrtletí, po 2,2 % loni a +12,5 % předloni), což je ale méně než průměr za celý sektor služeb.

Naopak více než dvojnásobně oproti průměru za sektor služeb stouply tržby v odvětví ICT (+5,8 % y/y). Lze to přičíst zejména segmentu informačních technologií (+7,4 % y/y), neboť v telekomunikačních službách se tržby zvýšily jen málo (+1,1 %) a nominálně dokonce stagnovaly, neboť mobilní operátoři zřejmě více pracují se systémem zákaznických slev. V loňském prvním čtvrtletí jejich služby rostly výrazně (+6,6 % y/y).

Druhým nejsilnějším odvětvím, pokud jde o přírůstky tržeb v prvním čtvrtletí, byly profesní, vědecké a technické činnosti (+3,2 % y/y), kde tržili nadprůměrně např. právníci a účetní (+6,5 % y/y) nebo architekti (+4,2 % y/y). Celkový výsledek zde „kazily“ jen tržby v reklamě a průzkumu trhu (-1,1 % y/y, především v prvních dvou měsících roku). Proč však utrácet za reklamu, když poptávka českých domácností po zboží je i bez ní stále vysoká?

Graf1 - Vývoj tržeb v jednotlivých odvětvích sektoru služby.jpg

Graf2 - Vývoj tržeb v sektoru služeb celkem a v odvětví dopravy a skladování.jpg

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard