Sledovatelnost tabákových výrobků (Track&Trace)

Publikováno: 7. 3. 2019

Digitální značení tabákových výrobků představuje aplikaci digitálního kódu na obal výrobku v průběhu jeho výroby. Digitální kód je jedinečný pro daný výrobek a obsahuje zabezpečení proti jeho padělání. Toto značení umožňuje následně sledovat pohyb konkrétního výrobku na cestě od výrobce k prvnímu maloobchodnímu prodejci (tzv. systém Track&Trace).

Digitální značení ve spojení s Track&Trace systémem zajišťuje:

 • garanci původu a kvality výrobků pro domácí i zahraniční odběratele a spotřebitele,
 • zvýšení ochrany výrobků, ztížení podmínek pro padělatele,
 • zvýšení kontroly pohybu jednotlivých výrobků na cílových trzích,
 • zjednodušení stahování informací o prodeji konkrétního výrobku,
 • přístup k veřejně dostupné službě pro prokázání původu a kvality zboží.

 

Cílem je zvýšení informovanosti spotřebitele o pravosti a původu výrobku a minimalizace prostoru pro černý trh zdokonalením značení výrobků, monitorováním objemů výroby, kontrolou pohybu zboží v rámci celého dodavatelsko/odběratelského řetězce.

 

Směrnice EP a Rady 2014/40/EU – článek 15 (Sledovatelnost)

 • stanoví, všechny tabákové výrobky musí být označeny jedinečným identifikátorem (UID);
 • stanoví údaje, které jsou součástí UID;
 • stanoví údaje, které musí být dostupné v elektronické podobě propojením s UID;
 • stanoví další povinnosti členským státům k zajištění přístupu k uchovávaným údajům;

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/574

 • stanovuje technické standardy pro zavedení a provozování systémů pro sledování tabákových produktů;

Na základě Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 musí mít každý hospodářský subjekt, zapojený do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, přidělený jedinečný identifikátor (UID), přidělený oficiálně jmenovaným vydavatelem. Kromě výrobců, dovozců a distributorů se to týká i všech prvních maloobchodních prodejců a výdejních automatů.

 

STC byla, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 671, jmenována vydavatelem jedinečných identifikátorů tabákových výrobků pro Českou republiku ve smyslu čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

 

Účinnost od 20. 5. 2019 pro cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret.

Účinnost od 20. 5. 2024 pro jiné tabákové výrobky.

 

Více informací naleznete na webech:

Zdroj: STC a SZPI

Ke stažení

Článek sledovatelnost tabáku.pdf PDF 05.03.2021 205.08 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV