Seznam důležitých informací, materiálů, odkazů ke koronaviru

Zdroje informací:

 • Speciální web ministerstva zdravotnictví ke koronaviru: https://koronavirus.mzcr.cz
 • Úřad vlády: www.vlada.cz 
 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz - zdraví a hygiena
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz - zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz - zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz - doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance 
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby, nezaměstnanost
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: www.mze.cz - potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky
 • Ministerstvo spravedlnosti: www.justice.cz - právo, soudy, věznice
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmzrb.cz - podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé

 

Informace pro podnikatele a živnostníky:

 

Informační linky:

 • Speciální informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212 
 • Non stop informační linky Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370 - zdraví a hygiena
 • Ministerstvo dopravy:CZ 225 131 810, EN 225 131 820 - doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 - zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé, živnostníci, spotřebitelé
 • Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: 778 725 602, 771 139 398 - vzdělávání a sport
 • Ministerstvo zemědělství: 221 814 595 - potravinářství, prvovýroba, lesní a zahradnické školky
 • Ministerstvo financí: 224 041 111 - daně
 • Ministerstvo kultury: 777 458 007 
 • Ministerstvo obrany: 973 255 140, 973 255 147, 973 255 142 - vojenská linka psychologické pomoci
 • Česká správa sociálního zabezpečení: 800 050 248 - nemocenské, ošetřovné, důchody, sociální pojištění
 • Úřad práce ČR: 844 844 803 - nezaměstnanost, sociální dávky

 

Zdravotní pojišťovny:

 

Informační materiály:

 

Zdroj: MPO

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV