Registrace rodinných podniků

Publikováno: 3. 3. 2020

Vážení členové, dovolujeme si Vás informovat, že registr rodinných podniků České republiky vedený Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR startuje 1. března 2020. Zvýhodněné úvěry a záruky ČMZRB pro MSP v rámci programu EXPANZE a GEN-záruka v programu ZÁRUKA 2015 až 2023 budou přijímat žádosti od 1. dubna 2020.

 

Pro koho:

 V návaznosti na Usnesení vlády č. 330 ze dne 13. května 2019, kterým byla schválena definice rodinného podniku (dále jen „Definice“), připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) projekt Registrace rodinných podniků České republiky, který umožní registrovaným rodinným obchodním korporacím a rodinným živnostem mj. využít zvýhodněných bankovních produktů pro malé a střední podniky připravených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (ČMZRB), a to zvýhodněných úvěrů a záruk v rámci programu EXPANZE a GEN-záruk v programu ZÁRUKA 2015 až 2023, a to od 1. dubna 2020.

Rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost (OSVČ) budou při podání žádosti prokazovat soulad s požadavky Definice prostřednictvím registrace v Registru rodinných podniků České republiky, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Registraci rodinného podniku schvaluje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků (dále též jen „Výbor“) složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, HK ČR a ČMZRB. Žádosti o registraci mohou být podávány počínaje 1. březnem 2020.

 

Přílohy ke stažení:

Čestné prohlášení k žádosti o registraci rodinné živnosti
Etický kodex rodinného podniku
Registrace rodinných podniků – podmínky a postup při podání žádosti o registraci
Rodinná živnost – postup při podání žádosti o registraci
Rodinná obchodní korporace – postup při podání žádosti o registraci
Zásady ochrany osobních údajů AMSP ČR
Definice rodinného podniku

 

RP_banner.jpg

 

Zdroj: AMSP ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV