Rada Evropské unie: Volný tok údajů - EU přijala nová pravidla

Publikováno: 9. 11. 2018

Rada dne 9. 11. 2018 schválila reformu, která odstraní překážky bránící volnému toku neosobních údajů v rámci EU. Tato nová pravidla mají za cíl podpořit ekonomiku založenou na datech a rozvoj nových technologií, jako jsou přeshraniční autonomní systémy a umělá inteligence. Dne 19. června 2018 byla uzavřena předběžná dohoda s Evropským parlamentem.

"Posílení datového odvětví zlepší konkurenceschopnost Evropy. Volný tok údajů je klíčový pro růst a vytváření pracovních míst a poskytne našim podnikům větší flexibilitu. Od nynějška si budou moct zvolit takového poskytovatele cloudových služeb, který jim vyhovuje nejlépe."
Margarete Schramböcková, spolková ministryně Rakouska pro digitální a hospodářské záležitosti a předsedkyně Rady

Reforma zakazuje omezení ohledně umístění údajů uložená členskými státy, pokud jde o zeměpisnou oblast pro ukládání nebo zpracování neosobních údajů, nejsou-li taková omezení odůvodněna veřejnou bezpečností. Orgány členských států budou mít i nadále přístup k údajům, i když jsou umístěny v jiné zemi. Přístup k údajům může být nezbytný například pro účely regulační kontroly či dohledu.

Nařízení rovněž podporuje tvorbu kodexů chování s cílem usnadnit uživatelům služeb zpracování údajů změnu poskytovatele nebo přenesení svých dat zpět do vlastních IT systémů.

Dnešním hlasováním Rady je legislativní proces završen v prvním čtení. Evropský parlament hlasoval 4. října 2018. Nařízení má být oběma orgány podepsáno na plenárním zasedání Parlamentu v polovině listopadu a poté bude vyhlášeno v Úředním věstníku EU. Bude přímo použitelné ve všech členských státech šest měsíců po vyhlášení.

Nařízení o rámci pro volný tok neosobních údajů v EU

EU zakáže omezení týkající se umístění údajů: velvyslanci schválili dohodu o jejich volném pohybu (tisková zpráva, 29. 6. 2018)

Jednotný digitální trh v Evropě (souvislosti)

Navštivte internetové stránky

Zdroj: Rada EU

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard