Rada EU: Podvody v potravinářství: Rada přijala závěry

Publikováno: 19. 12. 2019

Rada přijala dne 16. 12. 2019 závěry o dalších krocích za účelem účinnějšího boje proti podvodným praktikám v zemědělsko-potravinovém řetězci a odrazování od nich.

Rada ve svých závěrech připomíná, že celkovým cílem politik EU v oblasti zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele je vysoká úroveň ochrany, a uznává, že stávající právní rámec EU je pro boj proti podvodům v potravinářství vhodný.

Rada nicméně zdůrazňuje, že v boji proti potravinovým podvodům je zapotřebí nepřetržitá a zdokonalená meziodvětvová spolupráce. Na této spolupráci by se měly podílet nejen orgány pro kontrolu potravin a krmiv, ale také daňové, celní a policejní orgány a orgány pověřené stíháním, jakož i další donucovací orgány. V souvislosti s tím Rada vyzývá Komisi a členské státy, aby přidělovaly dostatečné zdroje na zajištění účinného provádění stávajících právních předpisů EU zlepšením společného výkladu kritérií pro určování podvodů v potravinářství.

Rada rovněž zdůrazňuje, že je třeba podporovat zvyšování povědomí mezi spotřebiteli a nadále rozšiřovat odbornou přípravu zaměřenou na boj proti podvodům v potravinářství.

Zdroj: Rada EU

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV