První výzvy do OP PIK skončily

Publikováno: 2. 9. 2015

MPO: Podnikatelé zažádali o podporu z evropských peněz pro rekordní počet projektů

 

První kolo žádostí do OP PIK, které MPO vyhlásilo koncem května, k 31. 8. pro některé výzvy skončily. O podporu podnikatelé zažádali již pro více než 3 300 projektů v hodnotě přesahující 90 miliard korun celkových způsobilých výdajů. Podávání plných žádostí bude spuštěno k 1. 10. 2015.

První kolo výzev do OP PIK zaznamenalo obrovský úspěch. Zájem podnikatelů se plně projevil v samém závěru běžících výzev — více než 40 % všech žádostí totiž bylo podáno v posledních 10 dnech. Celkem zaregistrovali podnikatelé 3 303 projektů v hodnotě 90,2 miliardy korun, přičemž celková alokace tohoto kola programu činí 17,4 miliardy Kč. "Považuji evropské dotace za v současnosti nejdůležitější nástroj podpory zvyšování konkurenceschopnosti českých firem. Dokazují to nejen statistiky, ale celá řada úspěšných podniků, které mohly díky předchozímu operačnímu programu OPPI investovat do lepšího vybavení nebo najmout nové zaměstnance. Ti, co zažádají v prvním kole výzev OP PIK, mohou mít peníze na účtech již na přelomu letošního a příštího roku," informoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Novotný.

Od 1. 10. mohou podnikatelé podávat plné žádosti, na základě kterých obdrží požadované dotace. Oproti dříve avizovanému termínu se start posunul o měsíc. Důvodem je jednak velký zájem v posledních dnech, kdy chce řídící orgán vytvořit stejné transparentní podmínky pro všechny podnikatele, tak i drobné technické problémy na straně monitorovacího systému, které je nezbytné odladit před přijímáním tak velkého počtu projektů v jeden okamžik, aby se žadatelé při podávání žádostí nesetkávali s obtížemi. Vzhledem k posunu v harmonogramu bude o měsíc prodloužen i termín příjmu plných žádostí, aby podnikatelé nepřišli o čas potřebný na přípravu svých projektových žádostí.

Nejčastěji podnikatelé registrovali projekty zaměřené na zavedení inovativních produktů ve výrobě, na technologické dovybavení firem nebo na přebudování nevyužitých nemovitostí na podnikatelské účely. Zájem je ale i o další programy, jako je oblast energetiky, spolupráce firem s výzkumnými a vývojovými institucemi a vysokými školami, oblast rozvoje ICT a odborného poradenství začínajícím firmám. V rámci OP PIK je pak kladen velký důraz na pomoc firmám v jejich začátcích a startupům a také na intenzivnější využití finančních nástrojů, včetně rizikového kapitálu.

Veškeré informace k operačnímu programu, programům podpory i k jednotlivým výzvám jsou zveřejněny na webových stránkách MPO a agentury CzechInvest. Agentura navíc zřídila — stejně jako v předchozím programovém období — zelenou linku, na které mohou žadatelé získat odpovědi na své dotazy. Obrátit se mohou i na regionální kanceláře CzechInvestu. V souvislosti s přípravou operačního programu a prvních výzev bylo také zorganizováno několik sérií různých typů konferencí a seminářů v jednotlivých regionech.

Zdroj: MPO

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV