První celorepublikový projekt vzdělávání členů SOCR ČR pro maloobchod úspěšně ukončen

Publikováno: 7. 11. 2013

Proškolení 24 zapojených firem ve 20 standardizovaných vzdělávacích aktivitách, které mají národní charakter a využitelnost se zaměřením na rozvoj klíčových dovedností a odborných dovedností, které zvyšují udržitelnost zaměstnání a zaměstnatelnost na trhu práce

Heslo jednoho ze účastníků projektu (viz prezentace společnosti OBI), ke kterému dospěli po několika letech s projektem:

  • Zapojit se hned od začátku
  • Nebýt líný zvednout peníze ze země


Praha, 17. října 2013 – Chybějící systematický přístup k rozvoji zaměstnanců, velká fluktuace a nedostatek kvalifikovaných pracovníků v maloobchodě byly důvody, proč vznikl historicky první celorepublikový vzdělávací projekt Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR). Projekt, do kterého se zapojilo celkem 24 členských firem SOCR ČR, běžel od začátku roku 2011 až do konce září letošního roku. Během těchto tří let se uskutečnilo více než 600 kurzů, z nichž vzešlo téměř 8 000 úspěšných absolventů.

,,Komplexní program adaptability lidských zdrojů členů Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR v maloobchodě a službách v maloobchodě“ představuje první celorepublikový projekt vzdělávání členů SOCR ČR, specificky zaměřený na významnou část odvětví národního hospodářství – maloobchod.

Jedná se zároveň o jeden z největších projektů realizovaných v rámci výzvy pro svazy a asociace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SOCR ČR na jeho realizaci získal dotaci téměř čtyřicet milionů korun. „V průběhu tří let bylo v rámci projektu realizováno 663 kurzů, z nichž vzešlo 7 929 úspěšných absolventů, podpořeno bylo celkem 5 669 osob. O úspěšnosti projektu svědčí fakt, že se nám podařilo podpořit více než dvojnásobek osob, který byl stanovený v rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ uvedla manažerka projektu Ing. Helena Piskovská z Regionální kanceláře SOCR ČR pro Jihomoravský kraj.

Cílem projektu bylo sjednocení a nastavení kvalifikačního standardu v odvětví maloobchodu na celorepublikové úrovni, které zde doposud chybělo a neslo sebou v minulosti mnoho negativních důsledků. „Jednalo se především o nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nízkou míru celoživotního vzdělávání v maloobchodě. Dnes už si lidé zkrátka nevystačí s tím, co se naučili před mnoha lety ve škole, proto jsme jim nabídli množství kurzů zaměřených na specifické měkké i tvrdé dovednosti,“

vysvětlil prezident SOCR ČR Ing. Zdeněk Juračka. Vzdělávání se týkalo majitelů, vedoucích i zástupců vedoucích prodejen či úseků, obsáhlo tak zástupce středního a vrcholového managementu. Absolventi kurzů získávali nové znalosti celkem ve dvaceti standardizovaných vzdělávacích aktivitách, největší zájem byl zejména o kurzy obchodního jednání, marketingu v maloobchodě, zboží znalectví nebo category managementu. ,,Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, se rozhodla k účasti v projektu SOCR ČR, protože nabízel širokou nabídku témat pro prakticky všechny skupiny zaměstnanců družstva,“ popsal vedoucí personálního a mzdového oddělení Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně Ing. František Brhel. 

Pro potřeby vzdělávání v odvětví maloobchodu byly dále vytvořeny dvě odborné příručky zaměřené na hygienu prodeje čerstvého zboží a pracovně právní vztahy. Proběhlo také vyhodnocení dopadu vzdělávacích aktivit, které se skládalo ze tří částí – Mystery shopping, sebehodnocení prostřednictvím dotazníku a hodnotícího pohovoru. Výstupy z hodnocení již realizovaných vzdělávacích aktivit budou použity pro přípravu případného navazujícího projektu v příštím programovacím období. Realizace celého projektu prokázala velkou potřebu pracovníků v maloobchodě neustále se vzdělávat i ochotu zaměstnavatelů podporovat profesní rozvoj zaměstnanců. Rostoucí zájem zaměstnavatelů dokládal průběžný zájem zapojených subjektů o navýšení počtu účastníků školení i zapojení dalších členů SOCR ČR, kteří do projektu vstoupili v průběhu jeho realizace.

 

 

Dotace: 39 474 094 Kč
Doba realizace : 1. 1. 2011 až 30. 9. 2013
Plán: 2 568 podpořených osob - 6 422 absolventů
Skutečnost: 5 669 podpořených osob - 7929 absolventů

 

Realizace vzdělávacích aktivit – celkem 639 kurzů:

rok 2011 – 57 kurzů

rok 2012 – 256 kurzů

rok 2013 – 326 kurzů (cca 46 kurzů měsíčně)

 

Ke stažení

BILLA_konference [režim kompatibility].pdf PDF 05.03.2021 322.18 KB
SOCR - Ing. Truhlář OBI [režim kompatibility].pdf PDF 05.03.2021 401.48 KB
Závěrečná konference projektu 52 66 JHO - Ing. Brhel.pdf PDF 05.03.2021 309.89 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV