Prodej květin v prodejnách potravinářského maloobchodu

Publikováno: 10. 2. 2014

Dodatek k Příručce správné hygienické praxe při prodeji potravin má přispět k vyloučení nebo omezení případných rizik kontaminace u souběžně prodávaných druhů potravin

Vážení obchodníci, kolegové a kolegyně,

i když květiny nás v dobrém i zlém doprovázejí celý běžný život i významné společenské dění lidské populace již od nepaměti, je nutné připustit, že jejich vlastní prodej není tak lyrický. Již samotné charakteristické vlastnosti některých druhů květin a pokojových rostlin mohou znamenat pro vybrané spotřebitele náchylné na dotykovou reakci významné zdravotní riziko. Nelze ani přehlížet signály z poslední doby, informující o způsobech šlechtění a druzích ošetřování rostlin v některých zemích. Ošetřování rostlin v této kategorii bohužel zaznamenalo intenzivní využití chemických prostředků, které by mohly za určitých okolností toto riziko ještě podstatně zvýšit. Vzhledem k tomu, že květiny a ozdobná zeleň se staly doplňkovým sortimentem velkých potravinářských prodejen, je nutné veškerá možná rizika výrazně omezit. Zejména jde o zajištění pokud možno odděleného prodeje tohoto sortimentu od sortimentu potravin a to především u potravin nebalených. 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR zpracoval z popudu Státní zemědělské a potravinářské inspekce i samotných prodejců květin. Tento doplněk s názvem "Prodej květin v prodejnách potravinářského obchodu" si neklade za cíl zajištění kvality prodeje květinového sortimentu, ale má zejména přispět k vyloučení nebo omezení případných rizik kontaminace u souběžně prodávaných druhů potravin.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na bezpečnost potravin i v maloobchodních prodejnách a zapracování tohoto požadavku do různých koncepčních materiálů Vlády České republiky, (např. dokumentu Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014-2020, ve kterém vláda konstatuje, že bezpečnost potravin a výživy je jednou z jejích priorit), lze očekávat, že bude i této oblasti prodeje věnována dozorovými orgány zvýšená pozornost.

Věřím, že vám tento materiál poslouží ke snadnější orientaci v problematice vedoucí k zajištění větší bezpečnosti a odstranění rizik u souběžně prodávaného sortimentu potravin ale i naplnění dalších náročných požadavků kladených na potravinářský obchod.

 

Zdeněk Juračka

prezident

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

 

O Příručce správné hygienické praxe při prodeji potravin v potravinářském maloobchodu ZDE 

Ke stažení

Prodej kvetin SOCR CR final i s predmluvou.pdf PDF 22.04.2021 375.74 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV