PŘIPOJTE SE K DEKLARACI 2.0

Publikováno: 8. 1. 2020

Cílem Deklarace 2.0 je zpřesnit a zpřísnit dosavadní povinnosti dodavatelů elektřiny a plynu vůči spotřebitelům do doby platnosti a účinnosti novely energetického zákona. Oslovujeme dodavatele, kteří chtějí aktivně přispět k posílení ochrany spotřebitelů, a nejen tuto skutečnost deklarovat. Naše snaha přispívá k lepšímu prosazování zájmů zákazníků, k narovnání obchodních vztahů a ke kultivaci trhu.

Signatářem Deklarace 2.0 se mohou stát výhradně dodavatelé elektřiny a plynu poté, co jejich žádost schválí SOCR ČR. Ten má právo jednotlivé subjekty nejen registrovat, ale také pozastavovat jejich členství a vylučovat je v případě opakovaného porušování závazků plynoucích z Deklarace.

Proč Deklarace 2.0?

 • Navazujeme na květnovou deklaraci, jež měla po dobu šesti měsíců formou samoregulace suplovat chybějící novelu energetického zákona …dnes už nehovoříme o Deklaraci na několik měsíců, ale minimálně do roku 2021.
 • Pochopili jsme, že je potřeba zpřísnit pravidla, abychom mohli s těmi, kteří k Deklaraci přistoupí, intenzivněji pracovat na očištění trhu od energetických šmejdů …již nejde jen o výzvu, ale o vytvoření skutečné platformy, která bude regulovat činnost jednotlivých hráčů na trhu tak, aby zajistili požadovanou ochranu spotřebitelů.
 • Díky Deklaraci se nám podařilo prolomit mnohé komunikační bariéry mezi dodavateli energie a vyřešit či otevřít cestu k řešení obchodních sporů, jež měly negativní dopad na zákazníky ...nyní oslovujeme subjekty, které chtějí aktivně přispět k posílení ochrany spotřebitelů a nikoli jen tuto skutečnost deklarovat.

 

Pravidla pro signatáře Deklarace

A)   Rozhodnutí o přijetí

Přijetí mezi signatáře Deklarace je výhradně dáno rozhodnutím Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a to na základě posouzení důvěryhodnosti žadatele. Tento pojem vychází z legislativy EU („dobrá pověst“) a souvisí s posouzením:

 • bezúhonnosti žadatele;
 • skutečnosti, zda proti žadateli není vedeno insolvenční řízení;
 • dalších závažných skutečností (např. sankce udělené v minulosti).

B)   Podmíněný výmaz

Signatář Deklarace může být podmíněně vymazán ze seznamu, pokud:

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR obdrží opakované, podložené a důvodné stížnosti na porušování dodržování závazků z Deklarace plynoucích a nedojde k nápravě v rozsahu a termínu dle dohody se signatářem;
 • bude mu pravomocně udělena sankce ze strany Energetického regulačního úřadu nebo České obchodní inspekce za nekalé obchodní praktiky poškozující zákazníky, ke kterým došlo po datu účinnosti této Deklarace;
 • spolupracuje se zprostředkovatelem, kterému byla pravomocně udělena sankce ze strany Energetického regulačního úřadu nebo České obchodní inspekce za nekalé obchodní praktiky poškozující zákazníky.

C)   Konečný výmaz

Signatář Deklarace může být s konečnou platností vymazán ze seznamu, pokud:

 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR obdrží opakované, podložené a důvodné stížnosti na porušování dodržování závazků z Deklarace plynoucích i přes to, že signatář dle svého tvrzení zajistil nápravu procesů tak, aby ke stížnostem na jeho činnost nadále nedocházelo;
 • bude mu v průběhu jednoho roku opakovaně pravomocně udělena sankce ze strany Energetického regulačního úřadu nebo České obchodní inspekce za nekalé obchodní praktiky poškozující zákazníky, ke kterým došlo po datu účinnosti této Deklarace;
 • spolupracuje se zprostředkovatelem, kterému byla v průběhu jednoho roku opakovaně pravomocně udělena sankce ze strany Energetického regulačního úřadu nebo České obchodní inspekce za nekalé obchodní praktiky poškozující zákazníky.

Rozhodnutí o podmíněném výmazu nebo konečném výmazu je plně v kompetenci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. O návrat mezi signatáře Deklarace může subjekt požádat nejprve po uplynutí jednoho roku od výmazu a za podmínky prokázání nápravy skutečností, pro které byl ze seznamu signatářů vymazán.

 

CHCETE SE PŘIDAT? KONTAKTUJTE NÁS

SOCR ČR.png     Gabriela Čopjaková, copjakova@socr.cz

Zdroj: SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV