Právní elektronický systém - PES

Publikováno: 20. 2. 2019

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR se stal partnerem projektu PES – Právní elektronický systém, který vytvořila Hospodářská komora ČR (HK ČR).

Systém PES je unikátní a ojedinělá služba, která má jediný cíl – podnikatelům, živnostníkům, firmám všech velikostí a oborů v podnikání pomoci:

 • hlídat povinnosti – kdy se má co zaplatit, kde a jak se má přihlásit, jaký formulář a kam poslat, atd.
 • umožnit přehlednou správu a delegování povinností
 • vše na jednom místě.

Vzhledem k tomu, že jsme členy HK ČR, máme možnost Vám poskytnout zkušební kódy. 

Do 30. 4. 2019 je systém PES ve zkušebním provozu čili koncoví uživatelé budou mít bezplatný přístup do systému PES.

Zkušební kódy jsou rozdělené na dva druhy – pro členy HK ČR a nečleny HK ČR. Pokud však budete chtít zakoupit roční přístup do rutinního provozu systému PES, systém díky rozdělení do dvou druhů pozná, zda se jste člen nebo nečlen HK ČR a automaticky se Vám započítá odpovídající sleva.

Jsou k dispozici 2 balíčky – „Podnikatel - základ“ a „Podnikatel - zaměstnavatel“.

Cena jednoho balíčku od května 2019 je 1 200 Kč bez DPH.

Členové HK ČR mají slevu 25 %, nečlenové 10 %.

Licence je platná 1 rok.

Pokud máte zájem o zkušební kód umožňující si bezplatně vyzkoušet systém PES, neváhejte se obrátit na Gabrielu Čopjakovou, copjakova@socr.cz

 

Právní elektronický systém.jpg

 

Klíčové vlastnosti, výhody systému PES

 • Přehlednost

Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění dle jednotlivých „balíčků“.

 • Efektivita

Významné snížení administrativní zátěže díky tomu, že podnikatelé budou mít přehled o všech povinnostech vyplývajících z právního řádu na jednom místě.

 • Spolehlivost

Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu díky průběžné aktualizaci systému.

 

Webové stránky

Na podporu systému PES je připraven zcela nový, moderní web, který obsahuje základní a nejdůležitější informace o systému. Tento web je vstupní branou nejen k informacím, ale i pro samotný nákup a práci se systémem PES. Webové stránky nabízejí také nejrůznější demo videa, která představují a ukazují práci se systémem. Zároveň dávají možnost on-line i off-line komunikace v případě nesnází s vyškoleným personálem servicedesku.

www.pespropodnikatele.cz

 

Servicedesk

 

Balíčky

V nabídce jsou dva balíčky prvních devatenácti zákonů týkajících se podnikání. Balíček „Podnikatel – základ“ a balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“. Jsou určeny nejen těm, kteří podnikat začínají, ale i těm, kteří podnikají již delší dobu a nejsou si jisti, zda plní všechny zákonem předepsané povinnosti, anebo se jejich podnikání rozrůstá o další obory podnikání či zaměstnance.

Podnikatel – základ

Balíček „Podnikatel – základ“ obsahuje 729 povinností ze 13 základních zákonů, které se týkají asi každého podnikatele, živnostníka nebo firmy. Pomůže zjistit, co je nutné kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit a na co nezapomenout.

Balíček obsahuje povinnosti z těchto zákonů v aktuálním znění:

 • živnostenský zákon
 • daň z příjmu
 • silniční daň
 • zákon o DPH
 • daňový řád
 • pojistném na sociálním zabezpečení
 • veřejném zdravotním pojištění
 • pojistném na všeobecném zdravotním pojištění
 • evidence tržeb
 • státní statistické službě
 • prodejní době
 • nemocenském pojištění
 • rejstříkový zákon

Podnikatel – zaměstnavatel

Balíček „Podnikatel – zaměstnavatel“ nabízí dalších šest podrobně zanalyzovaných zákonů a jsou v něm shromážděné všechny povinnosti, které z nich pro podnikatele a firmy vyplývají. Je jich neuvěřitelných 917.

Balíček obsahuje povinnosti z těchto zákonů:

 • zákoník práce
 • zaměstnanosti
 • inspekci práce
 • zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • požární ochraně
 • ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Budoucnost

V dalším období přibude ještě sedm balíčků, které se dotýkají dalších podnikatelských oborů.

Budou to tyto balíčky:

 • Podnikatel – rozšíření
 • Duševní vlastnictví
 • Zemědělství
 • Životní prostředí
 • Potravinářství
 • Zbraně a střelivo
 • Developeři

 

Zdroj: HK ČR a SOCR ČR

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

 • PP
 • KMV
 • Mastercard