Pozvánka na konferenci BEZPEČNÉ POTRAVINY PRO ČESKÉ SPOTŘEBITELE - efektivní kontrola a omezování kontaminantů v potravinách

Publikováno: 6. 6. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci BEZPEČNÉ POTRAVINY PRO ČESKÉ SPOTŘEBITELE - efektivní kontrola a omezování kontaminantů v potravinách pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a ministra zemědělství u příležitosti vyhlášení dne 7. června 2019 OSN dnem Bezpečnosti potravin.

Kdy: v pondělí 10. června 2019 od 11:55
Kde: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 (místnost č. 239 v 1. patře)

 

Danou problematiku budeme diskutovat především z následujících pohledů:

  • Právní rámec pro zdravotní nezávadnost potravin, reálná situace a zdravotní rizika při konzumaci kontaminovaných potravin
  • Efektivní nástroje kontroly zdravotní nezávadnosti potravin
  • Role obchodníků při kontrole zdravotní nezávadnosti potravin
  • Spotřebitel a bezpečnost potravin
  • Panelová diskuse na téma: Jak společně lépe zajistit dostatek zdravotně nezávadných potravin pro nás a naše děti

 

Program:

11:30 -11:55Registrace, občerstvení

11:55Slavnostní zahájení

- Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR

- Pavel Vinkler, Ministerstvo průmyslu a obchodu

- Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství

- Jan Taraba, Rada kvality ČR

12:15 – Panel 1: Právní rámec pro zdravotní nezávadnost potravin, reálná situace a zdravotní rizika při konzumaci kontaminovaných potravin

1. Martin Štěpánek, ředitel odboru potravinářského, Ministerstvo zemědělství: „Legislativní požadavky na bezpečné potraviny v podmínkách ČR“

2. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství: „Role EFSA a MZe v oblasti bezpečnosti potravin“

3. Petr Cuhra, ředitel inspektorátu Praha, SZPI: „Výsledky Státní zemědělské a potravinářské inspekce v oblasti reziduí pesticidů“

4. Jiří Ruprich, Centrum zdraví, výživy a potravin SZÚ: „Zdravotní rizika související s konzumací kontaminovaných potravin“

13:15 – Přestávka na kávu

13:30Panel 2: Efektivní nástroje kontroly zdravotní nezávadnosti potravin

1. Petr Koten, ředitel ČSJ: „Dostupné certifikační systémy pro kontrolu bezpečnosti potravin na úrovni zemědělce a zpracovatele“

2. Martin Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR: „Systémy kontroly reziduí pesticidů na úrovni ovocnáře-pěstitele. Obvyklá množství chemických ošetření půdy a produkce během vegetace a skladování u nás a v zahraničí“

3. Pavel Minář, ředitel odboru přípravků na ochranu rostlin ÚKZÚZ: „Systém povolování přípravků na ochranu rostlin a řízení rizik“

4. Katarzyna Piskorz, Deputy Chief Veterinary Inspector of Poland: ”Poland as a producer of safe foodstuffs for its own consumers and for Europe“

5. Miroslaw Korzeniowski, Bayer: „Sustainable solutions in crop protection as a prerequisite for food safety“

14:50Přestávka na kávu

15:10Panel 3: Obchodník a spotřebitel

1. Pavel Mikoška, SOCR ČR: „Přístupy obchodníků k omezování kontaminantů v potravinách, zkušenosti v ČR i v zahraničí“

2. František Kocourek, VÚRV Praha: „Možnosti regulace reziduí pesticidů v ovoci a zelenině v průběhu pěstování“

3. Společná panelová diskuse: „Jak společně lépe přispějeme k dostatku
zdravotně nezávadných potravin pro nás a naše děti“

V panelu vystoupí:

M. Nováková (Makro Cash & Carry), P. Baudyš (Penny Market), M. Dvoržáková (CCPA - Česká asociace ochrany rostlin), J. Götzová (MZe), P. Hanka (Zelinářská unie), M. Ludvík (Ovocnářská unie), J. Ruprich (SZÚ)

16:40 – Tomáš Prouza – zakončení

16:45 – Občerstvení, networking

Zdroj: SOCR ČR

Ke stažení

Bezpečné potraviny - pozvánka 20190610.pdf PDF 30.07.2020 383.55 KB

ODKAZY A ZPRÁVY

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

  • PP
  • KMV
  • Mastercard